Vol 10 (2015)

Październik

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Katarzyna Pukowiec, Wojciech Kurda 6-20
Potencjał turystyczny wybranych dworców kolejowych w Polsce PDF

Tomasz Sahaj 21-37
Miejsce kaźni i straceń, rekreacji i sportu. Tereny zielone wokół jeziora Rusałka w Poznaniu. PDF

Agnieszka Pudełko 38-57
Zbrodnia w mieście – turystyka literacka śladami powieści kryminalnych PDF

Jan Liniany 58-71
O związkach turystyki z przestrzenią miejską – „stare miasto” jako symulacja PDF

Michał Murzyn 72-85
Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo Zakopanego PDF

Recenzje książek naukowych


Piotr Kociszewski 86-89
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Michał Suszczewicz 90-100
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowosolskiego PDF

Dyskusja naukowa


Michał Jarnecki 101-109
Jak z punktu widzenia turystyki kulturowej ocenić fenomen multikuturowości i jego przesłanki w świetle bieżącej "wędrówki ludów" do Europy PDF