Vol 1 (2016)

(styczeń-luty). Temat: turystyka kulturowo-przyrodnicza.

Redaktorzy: Armin Mikos von Rohrscheidt i Szymon Czajkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Armin Mikos von Rohrscheidt 6-46
Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów PDF

Urszula Myga-Piątek 47-63
Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce PDF

Sylwia Kulczyk 64-78
Między kulturą a naturą. Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową – przykład szlaku Wielkich Jezior Mazurskich PDF

Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała 79-93
Dziedzictwo kulturowe a turystyka w polskich parkach narodowych PDF

Andrzej Kowalczyk 94-130
Atrakcyjność turystyczna parków na obszarach miejskich – zarys problemu PDF

Krzysztof Kasprzak 131-156
Polskie uzdrowiska jako atrakcja dla turystyki kulturowej PDF

Piotr Kociszewski 157-177
Razem czy osobno …? Dziedzictwo przyrodnicze a kulturowe w przestrzeni turystycznej Podlasia PDF

Recenzje książek naukowych


Szymon Czajkowski 178-182
Dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Anna Lewańska, Szymon Czajkowski, Armin Mikos v. Rohrscheidt 183-202
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Słupsk i powiatu słupskiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos v. Rohrscheidt 203-219
Potencjał turystyki kulturowo-przyrodniczej w Polsce PDF