Vol 3 (2016)

(maj-czerwiec). Temat: relacje między turystyką, kulturą a dziedzictwem

Redaktorzy: Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Zygmunt Kruczek 6-20
Szkice o wartości dziedzictwa produkowanego dla turystyki. Studium na przykładzie amerykańskich przydrożnych atrakcji turystycznych PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 21-41
W stronę przewodnictwa interpretatywnego. Nowe podejścia i nowe usługi na przykładzie wybranych miast europejskich PDF

Małgorzata Nieszczerzewska 42-55
Turystyczna eksploracja alternatywnego dziedzictwa PDF

Ada Górna, Krzysztof Górny, Andrzej Kowalczyk 56-90
Dziedzictwo kolonialne jako atrakcja dla turystyki miejskiej PDF

Joanna Dziadowiec 91-115
Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów PDF

Kinga Czerwińska 116-128
Stare i nowe obszary kulturowe miast chińskich w perspektywie antropologii doświadczenia PDF

Magdalena Szewerniak 129-142
Dziedzictwo kulturowe i doświadczenie wirtualne PDF

Recenzje książek naukowych


Anna Duda 143-145
Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe. Crossing the Borders PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Lisowska, Agnieszka Wieszaczewska, Armin Mikos v. Rohrscheidt 146-163
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu lwóweckiego PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz, Sabina Owsianowska 164-185
Wpływ 'polityki historycznej' na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce PDF