Kurator kolekcji: Marcin Gorączko

Marcin Gorączko, ur. 1975, jest adiunktem zatrudnionym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Z wykształcenia jest geografem, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999). W 2003 roku uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i popularyzacyjnych (www.researchgate.net/profile/Marcin_Goraczko). Badacz o rozległych zainteresowaniach naukowych, w którego dorobku znajdują się np. prace dotyczące znaczenia regionalnej architektury w krajobrazie kulturowym centralnej Polski, jak również waloryzacje potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów opublikowane na łamach Turystyki Kulturowej (współautor i autor 8 raportów). Recenzent artykułów w takich czasopismach jak Bulletin of Geography - Socio-economic Series, Geography and TourismHeritage & Society, Turystyka Kulturowa, International Journal of Architectural Heritage, Prace Geograficzne UJ oraz Applied Geography. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Turystyka Kulturowa, odpowiedzialny za dział "Analiza potencjału turystyczno-kulturowego". Aktywny członek Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Członek Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.