Architektura i sztuka

Numer TK   Autor/autorzy    Tytuł artykułu
3 2020   Małgorzata Aranka Wyrzykowska   Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena
2 2020   Ewa Skotniczna   Albumy malownicze z widokami zabytków architektury oraz ich znaczenie dla początków krajoznawstwa na ziemiach polskich w XIX wieku
5 2019   Natalia Karolina Bursiewicz   Architurystyka (Turystyka architektoniczna): w poszukiwaniu "spektakularnych" obiektów
7 2018   Małgorzata Skulimowska   Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim
6 2018   Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala   Turystyka miejska schodzi pod ziemię. Rola piwnic i podziemi w turystyce – zarys zagadnienia
5 2018   Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski   Ars longa, vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki
2 2018   Rafał G. Nowicki   Partycypacja turystów i mieszkańców miejscowości turystycznych w procesie ochrony zabytków architektury
2 2018   Małgorzata Gałązka, Monika Gałązka   Shintō jako walor turystyczny
6 2017   Krzysztof Kołodziejczyk   Muzea regionalne w Republice Czeskiej – różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib
4 2017   Bartosz Małolepszy, Lucyna Kaczmarkiewicz   Turystyka na obszarze sacrum. Przykłady działań turystycznych i edukacyjnych zrealizowanych w katedrze poznańskiej
4 2017   Michał Słoniewski   Dziedzictwo materialne ostatnich Romanowów szansą rozwoju turystyki kulturowej w Spale i Białowieży
3 2017   Armin Mikos von Rohrscheidt, Joanna Szczepankiewicz-Battek   Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej
3 2017   Artur Żyto   Śladami poznańskich ewangelików
2 2017   Natalia Tomczewska-Popowycz   Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na Ukrainie na przykładzie obwodu Tarnopolskiego
6 2016   Krzysztof Kołodziejczyk   Przekształcenia zabytkowych zajezdni komunikacji miejskiej we Wrocławiu w obiekty kulturalno-turystyczne
4 2016   Agata Lizak   Pijalnie wód mineralnych jako specyficzne dziedzictwo karpackich uzdrowisk. O ich prawnej ochronie oraz funkcjach w kontekście turystyki kulturowej
2 2016   Krzysztof Kołodziejczyk   Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych
10 2015   Katarzyna Pukowiec, Wojciech Kurda   Potencjał turystyczny wybranych dworców kolejowych w Polsce
9 2015   Justyna Maria Żukowska-Łyko   Kolegiata stargardzka p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata jako potencjalny cel turystyki kulturowej
8 2015   Agata Stefanowska, Karolina Malec   Wpływ rewitalizacji na atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru na przykładzie Zamościa
8 2015   Paweł Matulewski, Martyna Świeściak, Mirosław Makohonienko   Turystyka graffiti w opinii respondentów z wybranych miast: Gdańsk, Łódź, Poznań
7 2015   Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski   Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych
6 2015   Natalia Tomczewska-Popowycz   Zamki i pałace Ukrainy atrakcją dla turystów z Polski
5 2015   Michał Artur Słoniewski   Dziedzictwo kulturowe Spały i jego wpływ na rozwój turystyki
4 2015   Magdalena Duda-Seifert   Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury
3 2015   Marta Barbara Sukiennik   Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej - szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego? Przykład Hiszpanii
2 2015   Joanna Maria Roszak, Grzegorz Godlewski   Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne
5 2014   Małgorzata Chojnacka, Monika Paluch   Założenie pałacowo-parkowe w Radziejowicach jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego
5 2014   Marek W. Kozak   Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem
2 2014   Jakub Łukaszewski   Analiza historycznych, architektonicznych i turystycznych walorów kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach Poznańskich
8 2012   Michał Urbański   Podróże malarzy graffiti – nietypowa forma turystyki kulturowej
7 2012   Deimantė Stankevičiūtė, Brigita Žuromskaitė   Rola młynów i wiatraków drewnianych w rozwoju turystyki dziedzictwa kulturowego na Litwie
6 2012   Jolanta Skutnik   „No walk - no work” - o związku sztuki i podróży
5 2012   Dominik Ziarkowski   Turystyka i sztuka – wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej
4 2012   Małgorzata Rekosz-Piekarska   Rola źródeł i opracowań historii sztuki w programowaniu turystyki kulturowej w Polsce
7 2011   Justyna Zakrzewska   Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
3 2011   Iwona Peryt-Gierasimczuk   O sztuce, ochronie zabytków i turystyce – subiektywnie
1 2011   Łukasz Gaweł   Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych
12 2010   Magda Przybecka   Artefakty Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Propozycja ekspozycji i ochrony In situ w celu rozwoju turystyki zrównoważonej
11 2010   Izabela Wyszowska, Małgorzata Jessa   Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej
10 2010   Tadeusz Jedrysiak    Architektura sakralna bahá'ítów, najmłodszej religii świata celem turystyki kulturowej
6 2010   Armin Mikos v. Rohrscheidt   Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej
11 2009   Izabela Wyszowska, Paulina Zakrzewska   Szlak Wiatraczny w Wielkopolsce jako propozycja turystyki kulturowej obiektów poprzemysłowych i technicznych.
9 2009   Dariusz Dąbrowski   Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim.
8 2009   Karolina Steckiewicz, Izabela Wyszowska   Architektura i sztuka gotycka w Poznaniu w aspekcie turystyki kulturowej.
4 2009   Ewa Małkowska-Bieniek   Polskie judaika jako magnes turystyczny