Kurator kolekcji: Piotr Kociszewski

Współautor, odpowiedzialny za wybór tekstów do kolekcji – dr Piotr Kociszewski

Geograf – doktor nauk o Ziemi,  absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracownik – obecnie starszy asystent. Współpracownik Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa VISTULA, koordynator projektów edukacyjnych.

Czynny pilot wycieczek, przewodnik miejski po Warszawie, od marca 2015 r. – właściciel biura podróży PITUR organizatora turystyki.

Pasjonat odkrywania miejsc i przestrzeni – w tym Warszawy oraz dziedzictwa Polski. Autor artykułów i opracowań naukowych, sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, prelegent, wykładowca, szkoleniowiec.