Turystyka kulinarna

Numer TK Autor/Autorzy   Tytuł artykułu

5

2020 Agnieszka Koper       Wpływ targowisk miejskich na rozwój włoskiej turystyki kulinarnej

5

2019 Magdalena Tomaszewska-Bolałek       Kulinaria w turystyce rekonstrukcji historycznej
5 2019 Anna Magdalena Fabisiak Aleksandra Grzymała Mariusz Jaworski   Street food w aspekcie turystyki kulinarnej na przykładzie Tajlandii
2 2019 Ada Górna Krzysztof Górny     Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru
7 2018 Dominik Orłowski       Polskie kuchnie regionalne i ich miejsce w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich
5 2017 Piotr Dominik       Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty
5 2016 Przemysław  Charzyński Zbigniew Podgórski Agata Kamecka   Potencjał rozwoju turystyki kulinarnej w Korei Południowej
5 2016 Joanna Poczta Magdalena Zagrocka     Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego
5 2016 Dominik Orłowski Magdalena Woźniczko     Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska
5 2016 Andrzej Kowalczyk       Turystyka kulinarna – podejścia ‘geograficzne’ i ‘niegeograficzne’
5 2016 Magdalena Duda-Seifert Marta Drozdowska Mateusz Rogowski   Produkty turystyki kulinarnej Wrocławia i Poznania – analiza porównawcza
5 2016 Andrzej Stasiak       Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń
5 2016 Karolina Buczkowska-Gołąbek Katarzyna Herbik     Kuchnie świata jako atrakcja turystyki kulinarnej dla Polaków w Polsce w kontekście trzech czasów podróży
4 2016 Paulina Górska       Kulinarne atrakcje turystyczne na terenie województwa wielkopolskiego. Badanie popytu na atrakcje kulinarne Wielkopolski
12 2015 Piotr Dominik       Kulturowe i żywieniowe znaczenie pieczywa w agroturystyce
12 2015 Anna  Kłoczko-Gajewska Ruta Śpiewak Patrycjusz Zarębski   Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych
9 2015 Andrzej Kowalczyk Katarzyna Gwiazdowska     Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi – przyczynek do turystyki (kulinarnej?)
7 2015 Sławomir Dorocki       Regionalne zróżnicowanie turystyki kulinarnej na terenach wiejskich Francji
12 2014 Ewa Bekier-Jaworska Klaudia Koprucha Marta Lubaś   Wykorzystanie dań regionalnych oraz lokalnych obiektów gastronomicznych w rozwoju turystyki kulinarnej na terenie miasta Zamość
9 2014 Andrzej Kowalczyk       Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta
1 2014 Karolina Buczkowska       Lokalne produkty spożywcze i napoje jako ważne pamiątki turystyczne
10 2013 Katarzyna Plebańczyk       Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski
8 2013 Anna Dubińska       Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna
3 2012 Anna Magdalena Hebda       Warszawskie podróże kulinarne. Komunikacja podróży kulinarnych w materiałach reklamowych i recenzjach kulinarnych
12 2009 Brigita Žuromskaite       Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie
2 2009 Agnieszka Matusiak       Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska.