Turyści kulturowi

Numer TK   Autor(-rzy)   Tytuł artykułu
2 2020   Wojciech Jan Cynarski       Antropologia turystyki naukowej i kongresowej – typy turystów i gospodarzy
2 2020   Małgorzata Durydiwka       „Urlop w klasztorze”, czyli oferta religijno-rekreacyjna obiektów klasztornych w Polsce i profil gości
2 2019   Aleksandra  Korpysz       Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów
2 2019   Przemysław Trykowski       Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę
7 2018   Rafał T. Prinke       Czeladnicy i loże: Ukryta kultura wolnomularstwa w świecie turystyki
6 2018   Dariusz Piotr Klimczak       Nietzscheańska topografia podróży
4 2018   Zbigniew Głąbiński       Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów przyjeżdżających do Innsbrucka, Krakowa i Szczecina
4 2018   Mateusz Rogowski Artur Żyto   Co turysta kulturowy robi w parku narodowym? Motywy i preferencje turystów kulturowych w Parku Narodowym Gór Stołowych
3 2018   Zygmunt Kruczek       Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa
3 2018   Marek Kazimierczak       Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego
2 2018   Rafał G.  Nowicki       Partycypacja turystów i mieszkańców miejscowości turystycznych w procesie ochrony zabytków architektury
1 2018   Izabela Rekuć       „Oblężenie Malborka”, jako event militarnej turystyki kulturowej. Analiza profilu turystów biorących udział w wydarzeniu
6 2017   Joanna Szydłowska       Reporter, nomada, turysta kulturowy. Refleksje na marginesie prozy podróżniczej Tomka Michniewicza
6 2017   Kamila Ziółkowska-Weiss       Czynniki kulturowe warunkujące aktywność i kierunki turystyczne chicagowskiej Polonii
5 2017   Piotr Dominik       Autentyczność kulinariów i doznań kulinarnych motywacją do aktywności współczesnego turysty
5 2017   Paweł  Plichta       Filozofia (i) Camino de Santiago w narracjach Marka Kamińskiego o pielgrzymce
5 2017   Izabela Ściborska-Kowalczyk       Konsumenci w turystyce muzealnej
5 2017   Aleksandra Kijak-Sawska       Kultura Wschodu we wspomnieniach polskiej turystki. Ewa Dzieduszycka „Indie i Himalaje”
5 2017   Stefan Bosiacki Bernadeta Hołderna-Mielcarek   Doświadczenia zwiedzających kulturową atrakcję turystyczną. Studium przypadku: Brama Poznania ICHOT.
5 2017   Przemysław Charzyński Zbigniew Podgórski   Polscy biro- i enoturyści – wstępna charakterystyka komparatystyczna
4 2017   Janusz M. Ślusarczyk       Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich
4 2017   Weronika Pokojska Agnieszka Pudełko   Masowość a turystyka kulturowa – doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
3 2017   Stella Grotowska       Turystyka religijna osób starszych w Polsce - próba analizy jakościowej
3 2017   Agnieszka Lisowska Agnieszka Wieszczaczewska   Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych
2 2017   Agnieszka Pudełko       Turyści czy spacerowicze? Próba charakterystyki uczestników spacerów literackich
6 2016   Katarzyna Zielińska       Polka w osiemnastowiecznym Stambule. Rzecz o Reginie Pilsztynowej i jej postrzeganiu Imperium Osmańskiego
6 2016   Agata Wiza       Aktywność turystyczna osób starszych w kontekście jakości życia
6 2015   Robert Tomasz Tomczak       Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty polskiej w Pradze
11 2014   Agata Wiza       Backpacking w perspektywie odległych miejsc i kultur poznawanego świata oraz siebie
11 2014   Iryna  Manczak       Determinants of Arrivals of Ukrainian Tourists to Poland
4 2014   Marcin  Szulc       Struktura wartości osobistych i motywy zainteresowań osób biorących udział w rekonstrukcjach historycznych
2 2014   Magdalena Banaszkiewicz       Images of Women in Tourist Catalogues in Semiotic Perspective
12 2013   Artur Bajerska       Turystyka kulturowa czy wypoczynkowa? Analiza różnych form aktywności turystycznej osób odwiedzających Sanok
11 2013   Joanna Poczta Maksym Mariianchuk   Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania
11 2013   Barbara Głyda       Miejski turysta – przyglądając się pustce
4 2013   Kazimiera Orzechowska-Kowalska       Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela
4 2013   Małgorzata Pstrocka-Rak Magdalena  Nowacińska   Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem
2 2013   Przemysław Maćkowiak Magdalena Sylwia  Anna Aleksandra Jarosław Maćkowiak  Graja-Zwolińska, Jęczmyk, Spychała,      Uglis   Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu - sylwetka uczestnika
11 2012   Ewelina  Konieczna       Wędrówki w filmie i z filmem. O ekranowych spacerach Woody’ego Allena i włóczęgach Wima Wendersa
8 2012   Michał  Urbański       Podróże malarzy graffiti – nietypowa forma turystyki kulturowej
8 2012   Marta Kamel       Turystyka kulturowa dzieci szkolnych
2 2011   Armin Mikos v. Rohrscheidt       (Re)animatorzy dawnej historii a podróże w czasie wolnym. Profil polskich uczestników ruchu „historical reenactment” i ich potencjał dla rozwijania turystyki kulturowej
12 2010   Justyna Zakrzewska       Potencjał kulturowy Turcji a preferencje turystyczne Polaków i dostępność kulturowej oferty turystycznej
8 2010   Joanna Skowrońska       W poszukiwaniu autentyczności kulturowej w relacjach ludności marokańskiej z turystami