Turystyka religijna

Numer TK   Autor(-rzy)   Tytuł artykułu
2 2020   Małgorzata Durydiwka       „Urlop w klasztorze”, czyli oferta religijno-rekreacyjna obiektów klasztornych w Polsce i profil gości 
3 2019   Martyna Elżbieta Pilarska       Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików
3 2019   Tomasz Grzyb       Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym
3 2019   Joanna Wałkowska       Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny?
2 2019   Przemysław  Trykowski Katarzyna Anna Podhorodecka   Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę
1 2019   Aleksandra Chołuj Krzysztof Gawrecki   Jewish quarter in Medieval Lorca (south-eastern Spain)
7 2018   Susan Mwebaza Julius Jjuuko Provia Kesande   Turystyka religijna i pielgrzymkowa: konflikty i wyzwania. Przypadek Swiątyni Męczenników Namugongo w Ugandzie
7 2018   Małgorzata Skulimowska       Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim
7 2018   Rafał T. Prinke       Czeladnicy i loże: Ukryta kultura wolnomularstwa w świecie turystyki
6 2018   Katarzyna Michalczuk-Ouerghi Anna Dłużewska   Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji
2 2018   Małgorzata Gałązka Monika Gałązka   Shintō jako walor turystyczny
2 2018   Joanna Kowalczyk-Anioł Ali  Afshar   Gentryfikacja turystyczna jako narzędzie rozwoju miasta. Przykład Meszhed w Iranie
5 2017   Paweł Plichta       Filozofia (i) Camino de Santiago w narracjach Marka Kamińskiego o pielgrzymce
5 2017   Aleksandra Kijak-Sawska       Kultura Wschodu we wspomnieniach polskiej turystki. Ewa Dzieduszycka „Indie i Himalaje”
4 2017   Tadeusz Jędrysiak Marta Kamel   Turystyka ezoteryczna – zjawisk paranormalnych
4 2017   Bartosz Małolepszy Lucyna Kaczmarkiewicz   Turystyka na obszarze sacrum. Przykłady działań turystycznych i edukacyjnych zrealizowanych w katedrze poznańskiej
4 2017   Weronika Pokojska Agnieszka Pudełko   Masowość a turystyka kulturowa – doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
3 2017   Paweł Plichta       Camino del Norte – studium przypadku w kontekście doświadczeń polskich caminowiczów
3 2017   Małgorzata Stefanowicz       „Pan Jezus był Polakiem, a Matka Boska Litwinką” – implikacje konfliktu polsko-litewskiego i uwarunkowań politycznych na rozwój kultu Bożego Miłosierdzia w Wilnie
3 2017   Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Szczepankiewicz-Battek   Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej
3 2017   Janusz Hochleitner       Tradycyjne pielgrzymki do Gietrzwałdu z olsztyńskich Dajtek
3 2017   Stella Grotowska       Turystyka religijna osób starszych w Polsce - próba analizy jakościowej
3 2017   Agnieszka Lisowska Agnieszka Wieszaczewska   Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych
3 2017   Artur Żyto       Śladami poznańskich ewangelików
1 2017   Przemysław Buryan       Funkcja turystyczna i jakość obsługi ruchu turystycznego w zarządzaniu najważniejszymi obiektami sakralnymi na obszarze Polski
6 2016   Katarzyna Zielińska       Polka w osiemnastowiecznym Stambule. Rzecz o Reginie Pilsztynowej i jej postrzeganiu Imperium Osmańskiego
9 2015   Justyna Maria Żukowska-Łyko       Kolegiata stargardzka p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata jako potencjalny cel turystyki kulturowej
7 2015   Jerzy Oleszek       Znaczenie elementów kultury niematerialnej w krajobrazie wsi Doliny Białej Lądeckiej
4 2015   Krzysztof Piotr Kołodziejczyk       Historyczne cmentarze i miejsca pamięci pogranicza nysko-jesenickiego jako walor krajoznawczy
2 2014   Jakub Łukaszewski       Analiza historycznych, architektonicznych i turystycznych walorów kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach Poznańskich
9 2013   Anna Kłos Ewa Malchrowicz-Mośko   Poszukiwanie tożsamości społeczno-kulturowej w wielokulturowym środowisku regionu turystycznego na przykładzie Andaluzji
5 2013   Armin Mikos von Rohrscheidt       Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej
4 2013   Kazimiera Orzechowska-Kowalska       Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela
11 2012   Agnieszka Matusiak       Turystyka w Iranie - analiza potencjału i ocena perspektyw rozwoju
7 2012   Justyna Kuchta       Relikty przedchrześcijańskich kultów, wierzeń i obyczajów religijnych na terenie Wielkopolski. Propozycja szlaku turystyczno-kulturowego
5 2012   Przemysław Buryan       Region Andaluzji w różnych formach turystyki kulturowej
1 2012   Anna Góral       Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej
12 2011   Hanna Grzesiak       Prezentacja Kairu pod kątem możliwości rozwoju tanatoturystyki
5 2011   Dorota Szczepanowicz       Turystyka religijna elementem turystyki kulturowej na przykładzie wyjazdów polskich grup turystycznych do Ziemi Świętej
1 2011   Łukasz Gaweł       Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych
10 2010   Tadeusz Jędrysiak       Architektura sakralna bahá'ítów, najmłodszej religii świata celem turystyki kulturowej
8 2010   Paweł Różycki Aneta Sowa   Ośrodki koncentracji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na przykładzie Taizé
5 2010   Armin Mikos von Rohrscheidt Przemysław Buryan   Główne aspekty organizacji i koordynacji turystyki tematycznej na przykładzie „El Legado Andalusĺ”
2 2010   Michał Jarnecki       W poszukiwaniu mistycznego autentyzmu czyli Birma/Myanmar jako destynacja turystyki kulturowej 
12 2009   Kazimiera Orzechowska-Kowalska       Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy
9 2009   Dariusz Dąbrowski       Gotyckie kościoły wiejskie Ziemi chełmińskiej – propozycja uprawiania turystyki kulturowej na obszarze wiejskim
9 2009   Ewa Malchrowicz       Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej
8 2009   Karolina Steckiewicz Izabela Wyszowska   Architektura i sztuka gotycka w Poznaniu w aspekcie turystyki kulturowej
4 2009   Ewa Małkowska-Bieniek       Polskie judaika jako magnes turystyczny
2 2008   Sławoj Tanaś       Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego