Zarządzanie w Turystyce kulturowej

numer TK   Autor/Autorzy   Tytuł artykułu
2 2020   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Organizacje zarządzające turystyczną interpretacją dziedzictwa i jej wykonawcy – typologia podmiotów i analiza podejmowanych działań
2 2020   Armin Mikos v. Rohrscheidt Paweł Plichta   Turystyka w czasach zarazy. Jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową?
6 2019   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań
6 2019   Krzysztof Kasprzak Beata Raszka   Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek
6 2019   Kinga Czerwińska inni     Dziedzictwo w strategiach turystyki kulturowej
7 2018   Robert  Pawlusiński Piotr Zmyślony   Gospodarka nocna a oferta kulturowa miast
7 2018   Tomasz Duda       Zrównoważona turystyka kulturowa na obszarach przyrodniczo cennych. Studium przypadku Drawieńskiego Parku Narodowego
1 2018   Piotr Kociszewski inni     Turystyka militarna: zagospodarowanie zasobów i funkcja turystyczna w zarządzaniu obiektami
6 2017   Armin Mikos v. Rohrscheidt inni     Zarządzanie obszarowymi programami i produktami turystyki kulturowej a eventy kulturowe
6 2017   Sylwia Dudek-Mańkowska Aleksandra Wawrzyszak   Metody wyprowadzenia wizerunku destynacji z kryzysu
2 2017   Piotr Kociszewski inni     Przyszłość biur podróży jako organizatorów turystyki kulturowej
2 2017   Joanna Kowalczyk-Anioł Piotr Zmyślony   Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony
1 2017   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej
1 2017   Janusz Hochleitner Izabela Rekuć   Zarządzanie wydarzeniami muzealnymi na przykładzie "Oblężenia Malborka"
1 2017   Łukasz Gaweł       Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce
1 2017   Teresa Skalska Michał Koskowski   Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki
1 2017   Piotr Kociszewski       Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów)
1 2017   Szymon Czajkowski       Turystyka dziedzictwa a proces kontrolowania w zarządzaniu
1 2017   Paweł Piotrowski Katarzyna Czernek   Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych
1 2017   Przemysław Buryan       Funkcja turystyczna i jakość obsługi ruchu turystycznego w zarządzaniu najważniejszymi obiektami sakralnymi na obszarze Polski
1 2017   Aleksandra Chabiera       Na uboczu? Zarządzanie ruchem turystycznym w Radrużu - planowanie działań rozwojowych przez właściciela zabytku i gospodarzy gminy
1 2017   Zygmunt Kruczek Justyna Maciąg   Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych
1 2017   Piotr Zmyślony inni     Odrębność i specyfika zarządzania w turystyce kulturowej
3 2016   Joanna Dziadowiec       Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów
1 2016   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów
1 2016   Sylwia Kulczyk       Między kulturą a naturą. Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową – przykład szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
3 2015   Marta Sukiennik       Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej - szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego? Przykład Hiszpanii
11 2014   Łukasz Gaweł       Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych
1 2012   Anna Góral       Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej
1 2012   Adam Pawlicz       Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej
1 2012   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich
1 2011   Łukasz Gaweł       Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych
6 2010   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej
5 2010   Armin Mikos v. Rohrscheidt Przemysław Buryan   Główne aspekty organizacji i koordynacji turystyki tematycznej na przykładzie „El Legado Andalusĺ”
11 2009   Łukasz Kędziora Armin Mikos v. Rohrscheidt   Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej
4 2009   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału
2 2008   Armin Mikos v. Rohrscheidt       Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania