Autor - szczegóły

Holnicki-Szulc, Adam, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Polska

  • Vol 12 (2015): Grudzień - Artykuły
    Turystyka etniczna w wietnamskiej miejscowości Sa Pa: doświadczenie turysty i jego konsekwencje dla lokalnej społeczności
    Abstrakt  PDF