Autor - szczegóły

Bartczak, Agnieszka, Polska

  • Vol 7 (2009): Lipiec - Analiza potencjału turystyczno-kulturowego
    Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno – kulturowego powiatu średzkiego
    Abstrakt  PDF