Autor - szczegóły

Lisowska, Agnieszka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych, Polska

  • Vol 5 (2015): Maj - Artykuły
    Zagospodarowanie dużych form przekształcenia krajobrazu na cele turystyki – na wybranych przykładach
    Abstrakt  PDF