Autor - szczegóły

Kallas, Aleksandra, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Międzykulturowych, Polska