Autor - szczegóły

Niemczyńska, Aleksandra Emilia, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teorii i Historii Kultury, Polska