Autor - szczegóły

Antoniewicz, Bartosz, Polska

  • Vol 10 (2013): październik - Analiza potencjału turystyczno-kulturowego
    Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jawor i powiatu jaworskiego
    Abstrakt  PDF
  • Vol 5 (2015): Maj - Analiza potencjału turystyczno-kulturowego
    Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jarocin i powiatu jarocińskiego
    Abstrakt  PDF