Autor - szczegóły

Malchrowicz-Mośko, Ewa, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej, Zakład Turystyki Sportowej