Autor - szczegóły

Łukaszewski, Jakub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 2 (2014): Luty - Artykuły
    Analiza historycznych, architektonicznych i turystycznych walorów kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach Poznańskich
    Abstrakt  PDF