Autor - szczegóły

Kuchta, Justyna, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska

  • Vol 7 (2012): Lipiec - Artykuły
    Relikty przedchrześcijańskich kultów, wierzeń i obyczajów religijnych na terenie Wielkopolski. Propozycja szlaku turystyczno-kulturowego
    Abstrakt  PDF