Autor - szczegóły

Libura, Katarzyna, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Polska

  • Vol 4 (2016): (lipiec-sierpien) - Artykuły
    Etnograficzne źródła turystyki kulturowej. Pejzaż symboliczny Wołynia w XIX w. na przykładzie monografii Oskara Kolberga pt. Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni
    Abstrakt  PDF