Autor - szczegóły

Herman, Krzysztof, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Zakład Informatyki i Ekonometrii

  • Vol 11 (2015): Listopad - Artykuły
    Identyfikacja i hierarchizacja cech oraz umiejętności przewodników świadczących usługi w zabytkowych obiektach przemysłowych
    Abstrakt  PDF