Autor - szczegóły

Nieszczerzewska, Małgorzata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Zakład Kulturowych Studiów Miejskich, Polska