Autor - szczegóły

Maćkowiak, Magdalena, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

  • Vol 2 (2013): luty - Artykuły
    Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu - sylwetka uczestnika
    Abstrakt  PDF