Autor - szczegóły

Gorączko, Marcin, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Bydgoska im. J. i J.Śniadeckich, Polska