Autor - szczegóły

Gorączko, Marcin Wojciech, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury I Inżynierii Środowiska., Polska