Autor - szczegóły

Kamel, Marta, Polska

  • Vol 8 (2011): Sierpień - Artykuły
    Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 9 (2012): Wrzesień - Artykuły przeglądowe
    Polskie biura podróży zajmujące się organizacją wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki kulturowej.
    Abstrakt  PDF