Autor - szczegóły

Leniartek, Mieczysław, Wyższa Szkoła Zawodowa „Edukacja”, Wrocław, Polska

  • Vol 5 (2010): Maj - Dyskusja naukowa
    Organizowanie ruchu turystycznego i kształtowanie przestrzeni turystycznej w miejscowościach uzdrowiskowych
    Abstrakt  PDF