Autor - szczegóły

Herkt, Monika, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Polska