Autor - szczegóły

Bernat, Sebastian, Katedra Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska