Autor - szczegóły

Kruczek, Zygmunt, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

  • Vol 3 (2015): Marzec - Recenzje książek naukowych
    Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki
    Abstrakt  PDF