Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2013): listopad Miejski turysta – przyglądając się pustce Abstrakt   PDF
Barbara Głyda
 
Vol 2 (2016): (marzec-kwiecień) Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce Abstrakt   PDF
Joanna Barbara Papińska-Kacperek
 
Vol 6 (2019): Numer 6 / 2019 Miejskie rezerwaty zabytkowe w Republice Czeskiej jako przykład dobrych praktyk w zakresie ochrony cennych układów urbanistycznych a potrzeby i realia polskie Abstrakt
Dariusz Sokołowski
 
Vol 2, No 131 (2024): Varia 2024 Mikołaj Kopernik w polskiej turystyce kulturowej: potencjał, wykorzystanie, szanse Abstrakt   PDF
Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 10 (2011): Październik Militarna turystyka kulturowa Szczegóły   PDF
Ewa Malchrowicz
 
Vol 9 (2011): Wrzesień Militarne ekspozycje w Periegesis Pauzaniasza. Helleńska typologia wojennych świadectw jako dziedzictwa kulturowego Abstrakt   PDF
Lucyna Kostuch
 
Vol 6 (2018): (listopad-grudzień) Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej Abstrakt   PDF
Agnieszka Prylińska
 
Vol 9 (2012): Wrzesień Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena Abstrakt   PDF
Jacek Borzyszkowski
 
Vol 3 (2009): Marzec Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie. Projekty tras turystycznych. Abstrakt   PDF
Karolina Buczkowska, Ewa Pajsert
 
Vol 1 (2009): Styczeń Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce Abstrakt   PDF
Justyna Mokras-Grabowska
 
Vol 3 (2020): Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena Abstrakt   PDF
Andrzej Trojanowski
 
Vol 1 (2013): styczeń Możliwości uprawiania turystyki kulturowej na rowerze na przykładzie Szklarskiej Poręby Abstrakt   PDF
Izabela Ściborska-Kowalczyk
 
Vol 1 (2017): (styczeń-luty). Temat: Problemy zarządzania w turystyce kulturowej Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych Abstrakt   PDF
Zygmunt Kruczek, Justyna Maciąg
 
Vol 5 (2019): Współczesne formy turystyki kulturowej: konteksty Mroczna turystyka w obliczu wyzwań ponowoczesności na przykładzie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Abstrakt   PDF
Anna Duda
 
Vol 2, No 131 (2024): Varia 2024 Murale jako nowe możliwości kształtowania produktów turystycznych Abstrakt   PDF
Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Ivan Rogovoy
 
Vol 10 (2014): Październik Musical jako element rozwoju miejskiej turystyki kulturowej – Król Lew w Hamburgu Abstrakt   PDF
Weronika Pokojska
 
Vol 8 (2013): sierpień Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna Abstrakt   PDF
Magdalena Stefanik, Marta Kamel
 
Vol 6 (2017): (listopad-grudzień) Muzea regionalne w Republice Czeskiej – różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib Abstrakt   PDF
Krzysztof Kołodziejczyk
 
Vol 2 (2016): (marzec-kwiecień) Muzea uczelniane w Polsce – przestrzeń spędzania czasu wolnego inspirowana nauką. Stan obecny i kierunki rozwoju w kontekście turystyki kulturowej Abstrakt   PDF
Łukasz Matoga, Aneta Pawłowska
 
Vol 2 (2019): Numer 2 / 2019 Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor Abstrakt   PDF
Natalia Łukasiewicz
 
Vol 10 (2014): Październik Muzeum bez strony internetowej? O zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji Abstrakt   PDF
Róża Różańska
 
Vol 10 (2013): październik Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych Szczegóły   PDF
Łukasz Gaweł
 
Vol 3, No 124 (2022): Numer tematyczny: Dziedzictwo niematerialne a turystyka Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji Abstrakt   PDF
Marzanna Popławska
 
Vol 7 (2010): Lipiec Na ile zachowały aktualność opinie o braku rzeczywistej możliwości kontaktu z tzw kulturowym autentykiem w turystyczno-podróżniczym doświadczeniu. Abstrakt   PDF
Michał Jarnecki
 
Vol 5 (2011): Maj Na jakiej podstawie można mierzyć efektywność turystyczną eventu? Abstrakt   PDF
Armin Mikos v. Rohrscheidt
 
301 - 325 z 1125 elementów << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>