Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2015): Listopad Identyfikacja i hierarchizacja cech oraz umiejętności przewodników świadczących usługi w zabytkowych obiektach przemysłowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Herman
 
Vol 1 (2020): Ekonomia turystyki kulturowej Ile naprawdę kosztuje darmowa informacja turystyczna. Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania systemu informacji turystycznej i turystyki Abstrakt
Dawid Norbert Piwowarczyk
 
Vol 2 (2014): Luty Images of Women in Tourist Catalogues in Semiotic Perspective Abstrakt   PDF
Magdalena Banaszkiewicz
 
Vol 3 (2016): (maj-czerwiec). Temat: relacje między turystyką, kulturą a dziedzictwem Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów Abstrakt   PDF
Joanna Dziadowiec
 
Vol 4 (2016): (lipiec-sierpien) Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów Abstrakt
Joanna Anna Dziadowiec
 
Vol 9 (2010): Wrzesień Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej Abstrakt   PDF
Oleksiy Artyshuk
 
Vol 7 (2018): Numer specjalny: Turystyka kulturowa w badaniach interdyscyplinarnych II Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim Abstrakt   PDF
Małgorzata Skulimowska
 
Vol 1, No 122 (2022): Numer tematyczny: Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej Inicjatywa społeczna w kształtowaniu tożsamości lokalnej –przykład projektu „Cichy Memoriał” (region Podkarpacia) Abstrakt   PDF
Ewa Elżbieta Markiewicz, Agnieszka Niezgoda
 
Vol 6 (2018): (listopad-grudzień) Innowacyjna forma promocji dziedzictwa kulturowego połączona z aktywnością fizyczną Abstrakt   PDF
Natalia Bursiewicz, Anna Penkała
 
Vol 3 (2020): Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji Abstrakt   PDF
Bartosz Małolepszy, Michał Kępski
 
Vol 2, No 119 (2021): Nr 2/2021 "Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie" Abstrakt   PDF
Zygmunt Kruczek
 
Vol 3 (2020): Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń Abstrakt   PDF
Marek Nowacki
 
Vol 6 (2019): Numer 6 / 2019 Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań Abstrakt   PDF
Armin Mikos von Rohrscheidt
 
Vol 12 (2013): grudzień Jak będzie wyglądała turystyka kulturowa za 10 lat? Abstrakt   PDF
Piotr Zmyślony
 
Vol 3 (2011): Marzec Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? Abstrakt   PDF
Paulina Ratkowska
 
Vol 12 (2010): Grudzień Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur? Abstrakt   PDF
Magdalena Banaszkiewicz
 
Vol 11 (2015): Listopad Jak ocenić zainteresowanie studentów zagadnieniami turystyki kulturowej i które z nich cieszą się największym zainteresowaniem? Abstrakt   PDF
Jacek Borzyszkowski
 
Vol 10 (2011): Październik Jak powinna być rozwijana w Polsce struktura szlaków dziedzictwa kulturowego? Abstrakt   PDF
Łukasz Gaweł
 
Vol 4 (2013): kwiecień Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne , wieloaspektowe badania stanu turystyki kulturowej w Polsce? Abstrakt   PDF
Przemysław Buryan
 
Vol 2 (2013): luty Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? Abstrakt   PDF
Zygmunt Kruczek
 
Vol 2 (2016): (marzec-kwiecień) Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych Abstrakt   PDF
Krzysztof Kołodziejczyk
 
Vol 3, No 124 (2022): Numer tematyczny: Dziedzictwo niematerialne a turystyka Jak turystyka kulturowa wpływa na dziedzictwo niematerialne? Abstrakt   PDF
Armin Mikos von Rohrscheidt, Michał Kępski, Monika Herkt, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Kamila Baraniecka-Olszewska, Joanna Dziadowiec-Greganić, Andrzej Iwo Szoka, Andrzej Szoszkiewicz, Arkadiusz Jełowicki, Paweł Plichta
 
Vol 10 (2015): Październik Jak z punktu widzenia turystyki kulturowej ocenić fenomen multikuturowości i jego przesłanki w świetle bieżącej "wędrówki ludów" do Europy Abstrakt   PDF
Michał Jarnecki
 
Vol 7 (2009): Lipiec Jakie formy turystyki kulturowej i jakie destynacje w ich kontekście są lub mogą być magnesem dla kulturowego turysty? Abstrakt   PDF
Armin Mikos v. Rohrscheidt
 
Vol 2 (2011): Luty Jakie możliwości, zadania i perspektywy stoją przed polskim muzealnictwem regionalnym w kontekście wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej poszczególnych regionów? Abstrakt   PDF
Dariusz Dąbrowski
 
176 - 200 z 1083 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>