Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego małopolskiego odcinka Szlaku Maryjnego „Światło ze Wschodu”

Franciszek Mróz

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego szlaków tematycznych oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja", Proksenia, Kraków, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystów realizujących rożne typy wypraw kulturowych oraz pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcik S., Kalwaria Pacławska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985

Bełch P. M., Sanktuarium maryjne w Borku Starym koło Rzeszowa. Przewodnik, Borek Stary 1999

Bednarz M., Łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia w jezuickim kościele Świętego Ducha w Nowym Sączu, Kraków 1993

Bilska-Wodecka E., Kalwarie europejskie. Analiza struktury, typów i genezy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2003

Bochnak A., Obraz Matki Boskiej w kościele franciszkanów w Przemyślu, „Nasza Przeszłość”, 1958, t. 13, s. 95–106

Bogdalski Cz., Święta Kalwarya Zebrzydowska. Na podstawie kronik i dokumentów klasztornych, Nakładem Klasztoru Braci Mn. w Kalwaryi Zebrzydowskiej, Kraków 1910

Cerkaski T., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 6 (2012), s. 58–78

Chadam A., Geneza Kalwarii Zebrzydowskiej, [w:] Jackowski A. (red.) Tradycje, współczesność i przyszłość pielgrzymek w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 2, 1995, s. 21–25

Ciesielski A., Kult Matki Boskiej w Ludźmierzu i jej łaskami słynącej statuy z XV wieku, „Nasza Przeszłość”, 1963, t. 17, s. 87–102

Cygan G., Tradycje związane z dziedzictwem kulinarnym Małopolski, 2014 [w:] http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/2014/08/25/tradycje-zwiazane-z-dziedzictwem-kulinarnym-malopolski/

Duda T., 2014, Waloryzacja i analiza potencjału turystyczno-kulturowego zachodniopomorskiej części Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, „Turystyka kulturowa. Czasopismo naukowe”, 12 (2014), s. 71–97

Dudziak J., Krótki szkic rozwoju łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, „Curenda”, 1990, z. 10–12, s. 627–636

Gładyś B., Górecki J., Pielgrzymki chasydów do grobów cadyków we współczesnej Polsce, „Peregrinus Cracoviensis”, 16 (2005), s. 235–250

Fischer K., Historja cudownej statuy Najświętszej Panny Maryi w Tarnowcu, Przemyśl 1925

Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. II, Kraków 1904

Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. IV, Kraków 1911

Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, [w:] Leniartek M. K. (red.), Komercjalizm turystyki kulturowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 299–328

Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu, [w:] Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, Nowy Targ 2009, s. 173–195

Jackowski A., Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Warszawa 1991

Jackowski A., Ośrodki kultu religijnego, [w:] J. Warszyńska, Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Kraków 1995, s. 197–206

Jackowski A. (red.), Miejsca Święte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998

Jackowski A., Sołjan I. (red.), Szlaki pielgrzymkowe Europy. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000

Jackowski A., Sołjan I., Kalwaria Zebrzydowska w systemie ośrodków pielgrzymkowych świata i Polski, [w:] Gniecki Cz. (red.) Kalwaria Zebrzydowska – Polska Jerozolima skarbem kościoła i narodu polskiego, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2002, s. 485–494

Kapera I., Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 16, 2005, s. 183–191

Kondracki J., 2013, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kracik J., Święte obrazy wśród grzesznych sarmatów. Ze studiów nad recepcją kultowego dziedzictwa, „Nasza Przeszłość”, t. 81, 1992, s. 141–157

Kruczek Z., Krauzowicz M., Turystyka kulinarna na Podhalu, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, 18 (2016), s. 17–33

Kubajak A., Osobliwości przyrody Trzebini, Wydawnictwo Kubajak, Trzebinia 2000

Leja I., Sanktuarium Maryjne w Tarnowcu, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 1963, r. 49, z. 3, s. 83–88

Mamak P., Kult Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku, Tarnów 1999

Mierzwa J. (red.), Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem. Przewodnik dla pielgrzymów, Korczyna 1999

Mierzwa J., Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Przewodnik dla pielgrzymów, Korczyna 2000

Mikos v. Rohrscheidt A., Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo „PROKSENIA”, Kraków 2010

Mikos v. Rohrscheidt A., Krzyżowanie szlaków kulturowych – zagospodarowanie potencjału i zarządzanie ofertą, [w:] Hochleitner J., Polejowski K. (red.), W służbie zabytków, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2017, s. 385–410

Mikos v. Rohrscheidt A., Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Turystyka religijna: czy pogłębia religijność i otwiera na tolerancję?, „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2017 (maj – czerwiec 2018), s. 173–178

Mikos v. Rohrscheidt A., Raport dotyczący Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, „Turystyka Kulturowa. Czasopismo naukowe”, 1 (2018), s. 148–273

Moździerz Z. (oprac.), Setna rocznica parafii na Olczy pw. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik 1914–2014. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy Parafii Olcza w Zakopanem, Zakopane, od. Piszczory – 18 i 19 lipca 2014, Parafia pw. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik Zakopane – Olcza, Zakopane 2014

Mróz F., Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło… Pielgrzymowanie i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły, „Peregrinus Cracoviensis”, 2007, 18, s. 77–96

Mróz F., Szlaki pielgrzymkowe w krajobrazie sakralnym Polski, [w:] ks. M. Ostrowski i J. Partyka (red.), Krajobraz sakralny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków – Lwów 2014, s. 133–148

Mróz F., Sanktuaria Kościoła Rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski, [w:] Latosińska J., Mokras-Grabowska J. (red.), Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2016, s. 183–191

Mróz F., Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku, [w:] Roszak P., Rozynkowski W. (red.), Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, s. 177–202

Mróz F., Turystyka religijna jako czynnik rozwoju Karpat Polskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVIII (2017), z. 8, cz. III, s. 185–204

Mróz F., Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica” 11, 2017, s. 94–130

Mróz F., Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn), „Turystyka Kulturowa”, nr 3/2018 (maj – czerwiec 2018), s. 101–134

Mróz F., Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Lwowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia (odcinek Lwów – Szeginie), [w:] Apollo M., Krupska-Klimczak M. (red.), Polska i Ukraina: problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 97–152

Mróz F., Chmura A., Hanula A., Kędziorska M., Paľo T., Przewodnik Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2019

Mróz F., Mróz Ł., Koronacje papieskie (na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej) wizerunków Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1990–2011, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 23, 2012, s. 31–50

Mróz F., Mróz Ł., Nowe trendy w turystyce, [w:] Pawlusiński R., Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, s. 105–119

Mróz F., Mróz Ł., Sanktuaria i ośrodki kultu św. Jakuba w sieci Camino de Santiago w Polsce, [w:] Roszak P., Mróz F., Mróz Ł. (red.), Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago, Wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 2018, s. 151–178

Nowakowski E. [Wacław z Sulgostowa, kapucyn], O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902.

Opactwo Cystersów i cudowny obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej, Szczyrzyc 1984

Piela M., Historia parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach, Wrocław – Myślenice 2011

Pulit F., Kościół p.w. św. Marcina Biskupa. Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku. 700-lecie wsi Czarny Potok 1317–2017, Tuchów 2017

Poniewierski J. (oprac. red.), Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006

Sołjan I., Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772–1992), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2002

Sygański J., Obraz łaskami słynący Matki Boskiej Pocieszenia i Kościół OO. Jezuitów w Nowym Sączu, Kraków 1891

Szczebak W., Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku. Studium historyczno-ikonograficzne, Tarnów 1999

Witkiewicz S., Tytus Chałubiński, „Wszechświat. Tygodnik Popularny Poświęcony Naukom Przyrodniczym”, T.VIII, nr 46, druk. Emila Skiwskiego, Warszawa 1889, s. 733–737

Wyczawski H. E., Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Wydawnictwo OO. Bernardynów „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 1987

Teki P. Żegoty – teczka pt. Obrazy Pana Jezusa i Matki Boskiej w Polsce, rkps 5362 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717–1999, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999

Zaleski W., (oprac. M. i J. Łempiccy), Sanktuaria Polskie. Katalog encyklopedyczny miejsc szczególnej czci Osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Świętych Pańskich, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1988

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php [dostęp: 1.02.2019 r.]

http://chronmydrzewa.pl/files/2011/07/Zakopane.pdf [dostęp: 10.02. 2019 r.]

https://domjp2.pl/o-muzeum/historia/ [dostęp: 15.01.2019 r.]

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych-w-polsce_6848/siec_dk_25_09_2017r.pdf [pozyskano: 15.01.2019 r.]

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=4215180 [dostęp: 5.02.2019 r.]

http://www.kirkuty.xip.pl [dostęp: 15.01.2019 r.]

https://malopolska.szlaki.pttk.pl/995-pttk-malopolska-malopolski-szlak-papieski [dostęp: 15.01.2019 r.]

https://pl.plsk.eu/o-programie#tabs-2 [dostęp: 15.12.2018 r.]

http://pl.radiovaticana.va/storico/2017/04/01/list_apostolski_franciszka_o_sanktuariach_w_ewangelizacji/pl-1302795 [dostęp: 15.12.2018 r.]

https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2163625,Ile-samochodow-przypada-na-1000-osob-w-Polsce [dostęp: 10.02.2019 r.]

http://www.ptsm.org.pl/ [dostęp: 25.12.2018 r.]

https://turystyka.gov.pl/cwoh/index [dostęp: 25.12.2018 r.]

http://szlak.maryjny.pl/ [dostęp: 10.12.2018 r.]

https://www.visitmalopolska.pl/Strony/malopolska-trasa-unesco-28.aspx [dostęp: 15.12.2018 r.]

https://ich.unesco.org/en/RL/nativity-scene-szopka-tradition-in-krakow-01362 [dostęp: 15.01.2019 r.]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Franciszek Mróz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642