Informacje dla autorów

 Jeśli jesteś zainteresowany/a publikacją w czasopiśmie? Zapoznaj się najpierw z informacja o czasopiśmie oraz wytycznymi dla autorów. Jeśli profil czasopisma i warunki współpracy Tobie odpowiadają, to najpierw nalezy zarejestrować się w czasopiśmie jako "autor". Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie wysłany mail z loginem i hasłem (warto zachować ten mail, na wypadek zgubienia loginu lub hasła). Po zalogowaniu się pojawi się opcją [Prześlij tekst do opublikowania] z instrukcją zamieszczania tekstu.

Redakcja czasopisma NIE pobiera żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów.

"Turystyka Kulturowa" jest czasopismem punktowanym. Więcej informacji >>