Dyskusja naukowa

 

Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój.

 

Zapis regularnych dyskusji Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, tzw. Forum Gnieźnieńskiego

numer TK Pytanie Autor Tytuł 
4/2021 Pytanie 97 Michał Dulak, Paweł Plichta, Kamila Ziółkowska-Weiss, Krzysztof Kasprzak, Armin Mikos von Rohrscheidt Jak kształtować atrakcyjną ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowaną do Polonii i Polaków mieszkających zagranicą?
3/2021 Pytanie 96 Paweł Plichta, Bartosz Małolepszy, Michał Kępski, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Armin Mikos von Rohrscheidt, Agnieszka Kowalik W jaki sposób turystyka kulturowa skupia się na podmiocie?
2/2021 Pytanie 95 Paweł Plichta, Anna Duda, Marta Miskowiec, Jacek Kaczmarek, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Aneta Kopczacka, Marianna Michałowska, Armin Mikos von Rohrscheidt Jak fotorewolucja zmienia turystyczne spojrzenie oraz wpływa na turystykę kulturową?
1/2021 Pytanie 94 Magdalena Banaszkiewicz, Paweł Plichta Jak digitalizacja/cyfryzacja dziedzictwa i wirtualizacja praktyk kulturowych wpływa na rozwój turystyki kulturowej?
6/2020 Pytanie 93 Tatiana Mucha, Paweł Plichta Na ile ograniczenia w wyjazdach zagranicznych są szansą dla rozwoju turystyki kulinarnej w Polsce?
5/2020 Pytanie 92 Małgorzata Nieszczerzewska, Paweł Plichta Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Pytanie 92: Jak rewitalizacja miast w Polsce wpływa na turystykę kulturową?
4/2020 Pytanie 91 Joanna Ślaga, Paweł Plichta Potencjał muzeów uczelnianych w turystyce kulturowej. Jaki potencjał kryje się w muzeach uczelnianych dla turystyki kulturowej?
3/2020 Pytanie 90 Bartosz Małolepszy, Michał Kępski Zasady interpretacji dziedzictwa a potrzeby współczesnej turystyki kulturowej. Czy i jak zasady interpretacji dziedzictwa odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki kulturowej?
2/2020 Pytanie 89 Armin Mikos von Rohrscheidt, Paweł Plichta Turystyka w czasach zarazy. Jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową?
1/2020 Pytanie 88 Paweł Plichta Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej – jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym?
6/2019 Pytanie 87 Kinga Czerwińska Dziedzictwo w strategiach turystyki kulturowej
5/2019 Pytanie 86 Karolina Buczkowska-Gołąbek „QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?”
4/2019 Pytanie 85 Mirosław Marczak Urban exploration a turystyka kulturowa
3/2019 Pytanie 84 Magdalena Banaszkiewicz, Łukasz Gaweł Dziś i jutro turystyki dziedzictwa
2/2019 Pytanie 83 Marcin Gorączko Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek?
1/2019 Pytanie 82 Michał Krueger Turystyka archeologiczna: jej miejsce, eksperci i przygotowanie jej kadr
6/2018 Pytanie 81 Dariusz Dąbrowski Trasy miejskie nie tylko dla turystów?
5/2018 Pytanie 80 Agnieszka Matusiak Przygotowywanie dzieci i młodzieży do udziału w turystyce kulturowej
4/2018 Pytanie 79 Szymon Czajkowski Wycieczki po współczesnych osiedlach mieszkaniowych a turystyka kulturowa
3/2018 Pytanie 78 Magdalena Banaszkiewicz Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej
2/2018 Pytanie 77 Jacek Borzyszkowski Overoturism w turystyce kulturowej
1/2018 Pytanie 76 Piotr Kociszewski Turystyka militarna: zagospodarowanie zasobów i funkcja turystyczna w zarządzaniu obiektami