Trasy miejskie nie tylko dla turystów?

Dariusz Dąbrowski

Abstrakt


Pytanie 81: Analizując zagadnienia związane z funkcjonowaniem miejskich tras turystycznych i systemów stałych oznaczeń dla turystów w miastach [zob. choćby Mikos v. Rohrscheidt 2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna] zwykle zwraca się uwagę na problemy związane z ich szeroko pojętą eksploracją turystyczną. Tymczasem – jak się wydaje – zarówno trasy, jak i oznaczenia atrakcji mogą odgrywać i odgrywają inne ważne funkcje społeczne i kulturowe. Jak - w związku z tym - powinno przedstawiać się kształtowanie takich tras oraz treści i formy oznaczeń? W jakim stopniu ich budowanie powinno uwzględniać utrzymanie harmonii między ukierunkowaniem na turystów (mających swoje priorytety) i miejscowych odbiorców (mających swoje własne)? Jak mogłaby wyglądać wspólna platforma pozwalająca na osiągnięcie maksymalnej efektywności w oddziaływaniu na obie wymienione grupy?

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J., Kruczek Z., Lewandowska I., Gorączko M., Raszka B., Kasprzak K., Niezgoda A. , Zmyślony P., Mikos v. Rohrscheidt A. 2018, Overturism w turystyce kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa, 2, 134-150

Czajkowski S., Mikos v. Rohrscheidt A., Duda T., Kasprzak K., Raszka B., Gorączko M. 2018, Wycieczki po współczesnych osiedlach mieszkaniowych a turystyka kulturowa, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa, 4, 144-159

Dąbrowski Dariusz, 2008, System oznaczeń obiektów zabytkowych – sugestie dla Halicza, [w:] Halyč i Halyc’ka zemlja v deržavnotvorčych procesach Ukraïny. Materialy mižnarodnoï naukovoï konferenciï, Halyč, s. 197–201

Eco Umberto, 2007, O bibliotece, z włoskiego przełożył Adam Szymanowski, Warszawa

Frycz Jerzy i Kmieciński Jerzy, 1956, Studium historyczno-urbanistyczne m. Wąbrzeźna, Toruń

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ, Kraków

Gross Michael, Zimmerman Ron, Buchholz Jim, 2006, Signs, Trails and Wayside Exhibits: Connecting People and Places, Stevens Point

Gruszczyński Jerzy, 2011, Znaki turystyczne, cz. I: Dotrzeć do obiektu, „Magazyn Autostrady” 2011, nr 2–3, s. 46–53

Gruszczyński Jerzy, 2011, Znaki turystyczne, cz. II: Podążać szlakiem, „Magazyn Autostrady” 2011, nr 4, s. 34–41

Gruszczyński Jerzy, 2011, Znaki turystyczne, cz. II: Skorzystać z systemu, „Magazyn Autostrady” 2011, nr 5, s. 116–123

Gryszel Piotr, Turystyczne znaki drogowe. Procedura tworzenia systemu oznaczeń http://www.lotur.pl/UploadFiles/524/178/1265187695-TURYSTYCZNE_ZNAKI_DROGOWE______opracowanie.pdf

http://turystyczne.wabrzezno.com/ (dostęp 22 X 2018 r.)

http://www.lotur.pl/UploadFiles/524/178/1265187695-TURYSTYCZNE_ZNAKI_DROGOWE______opracowanie.pdf (dostęp 22 X 2018 r.)

https://www.vrt.be/vrtnws/en/2016/01/26/7_8_million_peoplevisitedbruges-1-2556392/ (dostęp 23.X.2018 r.)

Mensch Peter van, 1987, Museum in movement. A dynamic view on the interrelation museology – museums, „ICOFOM Study Series”, vol. 12, 1987, s. 17–20

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać, Wyd. WSTH Łódź, s. 95-126

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018a, Historia w turystyce kulturowej, PWN Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018b, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 148-273

Stańczewski Józef, 1924, Zarys historji miasta Wąbrzeźna, Wąbrzeźno

Ziarkowska Joanna, 2018, Ars longa, vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki [w druku w „Turystyce Kulturowej”]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.1032

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Dariusz Dąbrowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642