Vol 6 (2018)

(listopad-grudzień)

Redaktor prowadzący: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 7-24
Fenomen Járy Cimrmana w perspektywie turystycznej PDF

Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala 25-43
Turystyka miejska schodzi pod ziemię. Rola piwnic i podziemi w turystyce – zarys zagadnienia PDF

Natalia Bursiewicz, Anna Penkała 44-57
Innowacyjna forma promocji dziedzictwa kulturowego połączona z aktywnością fizyczną PDF

Katarzyna Michalczuk-Ouerghi, Anna Dłużewska 58-79
Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji PDF

Dariusz Piotr Klimczak 80-93
Nietzscheańska topografia podróży PDF

Agnieszka Prylińska 94-111
Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej PDF

Recenzje książek naukowych


Magda Banaszkiewicz 112-114
Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Duda 115-136
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego PDF

Dyskusja naukowa


Dariusz Dąbrowski 137-149
Trasy miejskie nie tylko dla turystów? PDF