Fenomen Járy Cimrmana w perspektywie turystycznej

Krzysztof Piotr Kołodziejczyk

Abstrakt


Jára Cimrman to fikcyjny czeski geniusz, wymyślony w 1966 r., by poprzez żart walczyć z reżimem komunistycznym. Z czasem zaczęły powstawać jego upamiętnienia, przybierające różne formy, co może powodować, że turysta nieznający dokładnie czeskiej kultury będzie myśleć o Cimrmanie jako o postaci rzeczywistej. Przynajmniej w jednym przypadku istnieje już nawet ukształtowany produkt turystyczny, którego rdzeniem jest osoba geniusza. Celem artykułu jest prześledzenie fenomenu Járy Cimrmana z perspektywy turystycznej, w szczególności próba jego osadzenia w klasyfikacji migracji turystycznych, głównie turystyki kulturowej i biograficznej. W artykule została przybliżona sylwetka fikcyjnego bohatera, przeanalizowana literatura naukowa definiująca wspomniane rodzaje turystyki, ale przede wszystkim przedstawiony przegląd upamiętnień związanych z Cimrmanem na terenie Republiki Czeskiej. Dokonano ich klasyfikacji i analizy przestrzennej.


Słowa kluczowe


Jára Cimrman; Republika Czeska; turystyka biograficzna; turystyka kulturowa; upamiętnienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balińska A., 2016, Warszawa jako obszar recepcji turystyki jidysz-kulturowej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 3(35), s. 73–84

Bulejová H., 2012, Stereotypy v díle Járy Cimrmana, praca dyplomowa obroniona na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze

Ďurčanský M., 2011, Wojna trzydziestoletnia w czeskiej tradycji i kulturze, [w:] P. Biliński (red.), Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 61–68

Encyklopedia Wrocławia, 2000, J. Harasimowicz (red.), Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Hrabal B., 2007, Obsługiwałem angielskiego króla, Świat Literacki, Izabelin

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł – Organizacja – Zarządzanie, PWE, Warszawa

Klusák J., Šebánek J., Smoljak L., Svěrák Z., Velebný K., 1971, Cimrman v říši hudby, Supraphon, Praha

Laudin R., 2016, Památná místa Járy Cimrmana, Grada Publishing, Praha

Majorek Cz., 1996, Biografia edukacyjna, [w:] K. Puchowski, J. Żerko (red.), Szlakami przeszłości i czasów współczesnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 178–187

Mika M., 2008a, Turystyka kulturowa, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 210–214

Mika M., 2008b, Turystyka krajoznawcza, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 226–228

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2015, Turystyka biograficzna w Polsce i na świecie (Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, pytanie 56), „Turystyka Kulturowa”, 2/2015, s. 80–85

Raková I., 2011, Specifika komiky Divadla Járy Cimrmana, praca dyplomowa obroniona na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Rut M., 2011, Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego, [w:] J. Krupa, T. Soliński (red.), Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 265–279

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań

Šabach P., 2011, Gówno się pali, Wydawnictwo Afera, Wrocław

Šabach P., 2012, Podróże konika morskiego, Wydawnictwo Afera, Wrocław

Šabach P., 2013, Masłem do dołu, Wydawnictwo Afera, Wrocław

Šabach P., 2015, Pijane banany, Wydawnictwo Afera, Wrocław

Šabach P., 2017, Dowód osobisty, Wydawnictwo Afera, Wrocław

Šebánek J., 1991, Já, Jára Cimrman, Západočeské nakladatelství, Plzeň

Šebánek J., Smoljak L., Svěrák Z., Velebný K., 1970, Jára (da) Cimrman: sborník o životě a díle českého polyhistora, Mladá fronta, Praha

Tarajło-Lipowska Z., 2010, Historia literatury czeskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, 1/2008, s. 22–33

Biografia, b.d., https://sjp.pl/biografia [15.10.2018]

Cimrman, b.d., https://www.horosvaz.cz/skaly-skala-5671/ [07.10.2018]

Cyklostezka Járy Cimrmana, b.d., www.severnicechy.info/dr-cs/336-cyklostezka-jary-cimrmana.html [15.10.2018]

Czeski geniusz, aneb Jára Cimrman w Katowicach, b.d., www.filmpolski.pl /fp/index.php?film=1236003 [07.10.2018]

Divadlo Járy Cimrmana, b.d., https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_J%C3%A1ry_Cimrmana [02.10.2018]

Jára Cimrman (1), b.d., https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ra_Cimrman [02.10.2018]

Jára Cimrman (2), b.d., https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1ra_Cimrman [07.10.2018]

Jára Cimrman (3), b.d., http://eldar.cz/cimrman/cimrman.htm [07.10.2018]

Jára Cimrman a JHMD, b.d., http://jhmd.cz/o-nas/jara-cimrman-a-jhmd [09.10.2018]

Jara Cimrman, Prague’s fictional polymath, 2017, „The Economist”, https://www.economist.com/prospero/2017/06/13/jara-cimrman-pragues-fictional-polymath [07.10.2018]

Krajem Járy Cimrmana, b.d., http://ucapa.eu/cz/muzeum/krajem-jary-cimrmana.html [09.10.2018]

Laudin R., 2013, Nádraží, nábřeží i náměstí. Kde najdete nejhezčí stopy Járy Cimrmana, https://cestovani.idnes.cz/stopy-jary-cimrmana-0qj-/po-cesku.aspx?c=A130919_115050_po-cesku_skr [09.10.2018]

Leszczyński P., b.d., Jara Cimrman, nieznany czeski geniusz, https://www.wywrota.pl/felieton/16630-jara-cimrman-nieznany-czeski-geniusz.html [02.10.2018]

Mapy, b.d., https://mapy.cz/ [02.10.2018]

Martinková J., 2017, Pečky mají pomník Járy Cimrmana, „Deník”, 1 stycznia 2017, https://www.denik.cz/regiony/pecky-maji-pomniky-jary-cimrmana-20161231.html [11.10.2018]

Na Kokořínsku objevili místo smrti Járy Cimrmana, 2006, https://www.novinky.cz/koktejl/83143-na-kokorinsku-objevili-misto-smrti-jary-cimrmana.html [08.10.2018]

O expozici muzea, b.d., http://ucapa.eu/cz/muzeum/o-expozici-muzea.html [09.10.2018]

O majaku, b.d., http://ucapa.eu/cz/muzeum/o-majaku.html [09.10.2018]

Památník Járy Cimrmana – Kaproun, b.d., https://www.turistika.cz/mista/pamatnik-jary-cimrmana-kaproun/detail [07.10.2018]

Penzion U Čápa, b.d., http://ucapa.eu/uvod.html [09.10.2018]

Pomník Járy Cimrmana, b.d., www.info.letohrad.eu/pomnik-jary-cimrmana/ [07.10.2018]

Salón Cimrman, b.d., https://cs.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_Cimrman [02.10.2018]

Smith C. S., 2007, Feeling Short of Real Heroes, Thus Fond of a Fake One, „The New York Times”, 17.05.2007, https://www.nytimes.com/2007/05/17/world/europe/17pilsen.html?ref=craigssmith [07.10.2018]

Studánka Járy Cimrmana (8120), b.d., www.estudanky.eu/8120-studanka-jary-cimrmana [07.10.2018]

Szczygieł M., 2011, Fałszywa polędwica, „Gazeta Wyborcza”, 5 stycznia 2011, http://wyborcza.pl/1,75248,8908148,Falszywa_poledwica.html [07.10.2018]

Vesec u Sobotky, b.d., www.vesecusobotky.cz/ [11.10.2018]

Vesecká zastavení, b.d., www.vesecusobotky.cz/index.php/vesecka-zastaveni [11.10.2018]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Krzysztof Piotr Kołodziejczyk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642