Nietzscheańska topografia podróży

Dariusz Piotr Klimczak

Abstrakt


Dariusz Piotr Klimczak analizuje nietzscheańską topografię podróży odwołując się do typowych „kamieni milowych” jego filozofii, jak również biografii. Przedstawia następujące aspekty topografii podróży autora Tako rzecze Zaratustra: Podróż jako przygoda myśli; Topografia podróży „nadczłowieka”; Podróżni i ich stopnie; Homo viator jako homo historicus w topografii podróży. Nietzsche twierdzi, iż nakreślenie ciekawej topografii podróży jest konieczne, ponieważ wzmaga nie tylko wolę mocy, ale zbawienne dla jednostki pielęgnowanie filozoficznego ideału ciekawego życia. Projekt nietzscheańskiej topografii podróży otwiera więc umysł na nieznane z góry możliwości rozwoju i wzrostu, które dopiero trzeba odkryć, wymyślić lub stworzyć.

Słowa kluczowe


Friedrich Nietzsche; nietzscheańska topografia podróży; Homo viator; wędrowiec i jego cień; podróżni i ich stopnie; prepostmodernizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abeele Baudouin van Den, 1992, Travel as Metaphor from Montaigne to Rousseau, University of Minnesota Press, Minneapolis

Baudrillard J., 1997, Precesja symulakrów, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.) R. Nycz, przeł. T. Komendant, Baran&Szuszczyński, Kraków, s.175-189

Benjamin W., 1997, On Language as Such and on the Language of Man, [w:] One-Way Street and Other Essays, trans. E. Jephcott, Kingsley Shorter, Verso Press., London – New York

Bühler Ch., 1999, Bieg życia ludzkiego, przeł. E. Cichy i J. Jarosz, PWN, Warszawa

Childe V. G., 1963, O rozwoju w historii, przeł. H. Krahelska, PWN, Warszawa

Curtius E. R., 1972, Topika, przeł. K. Krzemieniowa, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 235-240

Emrich B., 1977, Topika i topos, przeł. J. Koźbiał, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 234-263

Gillespie M. A. & Strong T. B. (red.), 1988, Nietzsche’s New Seas. Explorations in Philosophy, Aesthetics and Politics, University of Chicago Press, Chicago – London

Gilman S., 1985, Difference and Pathology: Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, Cornel University, Ithaca – New York

Herling-Grudziński G., 1983, Dziennik pisany nocą 1973-1979, cz. II, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa

Hollingdale R. J., 2001, Nietzsche, przeł. W. Jeżewski, PIW, Warszawa

Hoover Arlie J., 1994, Friedrich Nietzsche, His Life and Thought, Praeger Press., Westport (Connecticut) – London

Jeske-Choiński T., 1905, Dekadentyzm, Ksiegarnia Gebethner&Wolff, Warszawa

Klimczak D. P., 2006, Śmiertelnicy. Teatr absurdu Samuela Becketta w przestrzeni Misterium Mortis, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków – Warszawa

Koneczny F. K., 2005, O ład w historii, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice

Kozicka D., 2006, Podróżny horyzont rozumienia, „Teksty Drugie”, 1-2, s. 270-285

Marcel G., 1984, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, przeł. P. Lubisz, Instytut Wyd. „Pax”, Warszawa

Nietzsche F., 1907, (PDiZ) Poza dobrem i złem, przeł. Stanisław Wyrzykowski, Wyd. Mortkowicz, Warszawa

Nietzsche F., 1908, (LA) Ludzkie, arcyludzkie, przeł. Konrad Drzewiecki, Wyd. Mortkowicz, Warszawa

Nietzsche F., 1909-1910, (W) Wędrowiec i jego cień, przeł. Konrad Drzewiecki, Wyd. Mortkowicz (w tym: ZiMR Zdania i myśli różne), Warszawa

Nietzsche F., 1913, (ZGM) Z genealogii moralności, przeł. L. Staff, Wyd. Mortkowicz, Warszawa

Nietzsche F., 1994, (L) Listy, przeł. Bogdan Baran, Wyd. „Inter Esse”, Kraków

Obermayer A., 1972, Zum Toposbegriff der moderne Literaturwissenschaft, [w:] Toposforschung. Eine Dokumentation..., Athenäum-Verlag, Frankfurt, s. 155-159

Plutarch z Cheronei, 1996, Żywoty sławnych mężów (Solon, Kimon, Nikiasz, Alkibiades, Katon Starszy, Lukullus, Krassus, Pompejusz, Katon Młodszy, Antoniusz), przeł., koment. M. Brożek, Zakład Nar. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Seria Biblioteka przekładów z literatury antycznej, nr 33, Wrocław

Rudzka-Symotiuk M., 1973, Zagadnienie toposów w literaturze, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, (Humanistyka), vol. 15, nr 1, s. 99-106

Rymkiewicz J. M., 1968, Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa

Seneka Lucius Annaeus, 1961, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski, wstęp i przypisy K. Leśniak, PIW, Warszawa

Spengler O., 1990, Historia, kultura, polityka. Wybór pism, wybór i przeł. A. Kołakowski, PIW, Warszawa

Spengler O., 2001, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej (skrót dokonany przez Helmuta Wernera), przedm. i przeł. Józef Marzęcki, Wyd. KR, Warszawa

Spinoza Baruch de, 1908, Éthique, trad. nouv. de Raoul Lantzenberg, E. Flammarion, Paris

Spitzer L., 1963, Classical and Christian Ideas of World Harmony, Johns Hopkins Press, Baltimore

Strong T. B., 1988, Friedrich Nietzsche and the Politics of Transfiguration, University of California Press, Berkeley

Thiele K. P., 1990, Friedrich Nietzsche and the Politics of the Soul A Study on Heroic Individualisms, Princeton University Press, Princeton

Toynbee A. J., 2000, Studium historii, przeł. J. Marzęcki, PIW, Warszawa

Warren Mark, 1988, Nietzsche and Political Thought, Cambridge, MIT&The Hit Press Classics, London

Wohlfart G., 1997, Prepostmodernizm Nietzschego, przeł. A. Przybysławski, „Sztuka i Filozofia” nr 13, s. 5-24

Frydryczak B., 2003, O zacieraniu śladów: Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche, „Nowa Krytyka”, [w:] http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article194 [dostęp 01.02.2016]

Nietzsche F., 1907, 2010, (WR) Wiedza radosna [La Gaya Scienza], przeł. L. Staff, Wyd. Mortkowicza, Warszawa, wersja online: Nietzsche Seminarium, [w:] http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_wr.pdf, Łódź – Wrocław

thopography, ΛΟΓΕΙΟΝ (Logeion), [w:] http://logeion.uchicago.edu/index.html, University of Chicago, Chicago, [dostęp 12.04.2016]

thopography, [w:] http://www.merriam-webster.com/dictionary/topography, Merriam Webster Dictionary [MWD], [dostęp 12.04.2016]

Wieczorkiewicz A., 1995, O dekonstrukcji pewnej metafory, [w:] http://cyfrowaetnografia.pl/ dlibra/docmetadata?id=2344&from=publication, [dostęp: 12.04.2016]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Dariusz Piotr Klimczak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642