Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji

Katarzyna Michalczuk-Ouerghi, Anna Dłużewska

Abstrakt


Terroryzm, szczególnie ten motywowany ideologicznie i religijnie, stanowi poważny problem dla bezpieczeństwa cywilizacyjnego. Ataki, coraz częściej wymierzone w turystów, są niezwykle istotną barierą w rozwoju turystyki międzynarodowej. Celem artykułu jest próba określenia wpływu terroryzmu islamskiego, zamachów terrorystycznych oraz szeroko pojętych działań o charakterze radykalnym i fundamentalistycznym na ogólny stan oraz rozwój turystyki w Tunezji. Artykuł opiera się na danych pierwotnych i wtórnych, dostępnej literaturze przedmiotu, obserwacjach własnych przeprowadzonych w Tunezji w 2011 i 2015 r., oraz ankiecie sondażowej udostępnionej w mediach społecznościowych, mającej określić poziom zainteresowania podjęciem wyjazdu do Tunezji wśród turystów z Polski. Wyniki badań wskazują na znaczący, negatywny wpływ działań o charakterze terrorystycznym i fundamentalistycznym na rynek turystyki tunezyjskiej. Gospodarka tunezyjska odnotowuje ogromne straty po każdym zamachu. Zaobserwowano również zmianę kategorii i narodowości turystów (rosnący udział turystów z krajów Maghrebu oraz z krajów byłych republik radzieckich). Wyniki badań sondażowych wskazują na małe zainteresowanie wśród turystów z Polski podjęciem podróży do Tunezji oraz na przeniesienie stereotypów dotyczących konserwatywnych krajów wahhabistycznych (np. Arabii Saudyjskiej) na Tunezję.

Słowa kluczowe


Tunezja; turystyka; terroryzm; ataki terrorystyczne; islam

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al Hamarneh A., 2006, Economic growth, social development and international tourism – cases from the Arab World, „Imagine there is no countries – Inequality and Growth in Age of Tourism”, 5th Interanational Symposium on Tourism and Sustainability, 22-23 June 2006, conference handbook

Alejziak W., 2009, Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, [w:] Z. Szczepanik (red.), Episteme nr 8, t. I, ISSN 1895-4421, Kraków, s.124-125

Anderson L., 2011. Demystifying the Arab Spring, [w:] Foreign Affairs, Rada stosunków zagranicznych, s. 2-7

Cockburn P., 2015, Państwo Islamskie, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa

Cudny W., 2005, Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w Tunezji, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka i hotelarstwo nr 8, Łódź, s.127

Dłużewska A., 1998, Kobieta w Tunezji, Dialog, Warszawa, s. 151

Dłużewska A., 2009, Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 294

Dłużewska A., 2011, Nowe wyzwania edukacji turystycznej. Turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych. Turystyka osób niepełnosprawnych, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa

Dłużewska A., 2015, Współczesne Problemy Turystyki, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Bydgoszcz, Poznań

Dzisiów-Szuszczykiewicz A., 2011, „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i prognozy, [w:] Polityczno-strategiczne aspekty bezpieczeństwa II, s. 44

Encyklopedia PWN, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 1072

Fiedler R., 2014, Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu, [w:] Przegląd Politologiczny nr 1, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 33-49

Gause F. G., 2011, Why Middle East Studies missed the Arab spring: The myth of authoritarian stability, [w:] Foreign Affairs, nr 90, s. 81

Hamid S., 2011, The rise of Islamists. How Islamists will change politics, and vice versa, [w:] Foreign Affairs, Rada stosunków zagranicznych

Kaczmarek J., 2011, Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław

Kruczek Z., 2012, Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, Proksenia, Kraków

Liniany J., 2012, „Arabska Wiosna”. Socjologiczne spojrzenie na koncepcję rewolucji oraz jej wpływ na ruch turystyczny w Tunezji, nr 6, Stowarzyszenie Podróżników "Mahakam" w Rybniku, Uniwersytet Śląski, Rybnik

Mandal E., 2002, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Muszkiewicz M., 2014, „Arabska wiosna” – Fala demokracji w warunkach islamu. Spojrzenie z Polskiej perspektywy, nr doi 10.15611/eis.2014.1.11, ISSN 2353-8937, s. 154

Natana J., DeLong-Bas, 2004, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad, I.B. Tauris, Londyn, Nowy Jork

Nelson T.D., 2003, Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1995, t. 7, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.451-452

Parzych K., 2011, Rytualizacja przestrzeni turystycznej w turystyce międzynarodowej. Studium przypadku ruchu turystycznego do Tunezji, Instytut Geografii, Akademia Pomorska w Słupsku

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Staffell S., Awan A., 2016, Jihadism Transformed. Al-Qaeda and Islamic State’s. Global Battle of Ideas, Oxford University Press, Nowy Jork

Szaleńcowa A., 2008, Tunezja. Praktyczny przewodnik, Pascal, Bielsko-Biała

Zdanowski J., 2013, Znaczenie Arabskiej Wiosny, Krakowskie Studia Bliskowschodnie, nr 3, Kraków, s. 13-32

Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., 2011, Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, [w:] Prace Komisji Geografii i Przemysłu nr 18, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Warszawa, Kraków, s. 116

http://bardomuseum.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=73〈=en [09.03.2018]

http://bliskiwschod.pl/2013/04/an-nahda-zamyka-usta-krytykom [12.06.2018]

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/rscpb_algerie_1atelier_tunisie.pdf [30.05.2018]

http://dataviz.fhimt.com/les-secteurs-de-leconomie-tunisienne/391 [30.05.2018]

http://defence24.pl/rosja-glownym-beneficjentem-ekspansji-isis [15.05.2018]

http://geotourweb.com/nouvelle_page_90.htm [30.05.2018]

http://ins.tn/en/themes/tourisme [30.05.2018]

http://podroze.onet.pl/najwieksze-atrakcje-tunezji/61t41 [12.03.2018]

http://pzot.pl/index.php?module=cms/files&group=Raporty%20PZOT [15.05.2018]

http://rig.katowice.pl/files/Wsp%C3%B3%C5%82praca%20Mi%C4%99dzynarodowa/39.%20Tunezja.pdf [30.05.2018]

http://rynekinwestycji.pl/jak-terroryzm-wplywa-na-turystyke [06.06.2018]

http://tourisme.gov.tn/le-ministere/etablissements-sous-tutelle/office-national-du-tourisme-tunisien.html [30.05.2018]

http://ttg.com.pl/wplyw-terroryzmu-na-turystyke [06.06.2018]

http://wyborcza.pl/1,75399,18301222,Tunezja_oglosila_stan_wyjatkowy__Prezydent_przyznaje_.html [28.05.2018]

https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN0FM0ZJ20140717 [06.06.2018]

https://agenceecofin.com/economie/2812-53176-tunisie-le-tourisme-a-le-vent-en-poupe-presage-a-la-forte-croissance-economique-en-2018 [16.05.2018]

https://babnet.net/rttdetail-14985.asp [17.05.2018]

https://bbc.com/news/world-africa-12629758 [17.05.2018]

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Tunezja;4169165.html [03.04.2018]

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Tunezja-Gospodarka;4575549.html [10.05.2018]

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Tunezja-Historia;4575550.html [10.05.2018]

https://humanite.fr/alain-chouet-nous-sommes-allies-avec-ceux-qui-sponsorisent-depuis-trente-ans-le-phenomene-djihadiste [30.05.2018]

https://mil.link/pl/tunezja-wakacje-z-dzihadem [27.05.2018]

https://pb.pl/ile-ropy-jest-na-swiecie-statystyki-719737 [14.05.2018]

https://pl.tradingeconomics.com/tunisia/gdp [30.05.2018]

https://reuters.com/article/us-tunisia-security/tunisia-identifies-bus-suicide-bomber-as-tunisian-national-idUSKBN0TF1FT20151126 [30.05.2018]

https://theguardian.com/world/2002/sep/04/september11.usa [22.05.2018]

https://tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/440090 [27.05.2018]

https://tui.pl/wypoczynek/tunezja [03.04.2018]

https://tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/atak-terrorystyczny-na-hotele-w-susie-w-tunezji,555040.html [22.05.2018]

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/polskie-biura-podrozy-zawieszaja-wyjazdy-do-tunezji,555072.html [15.06.2018]

https://uk.reuters.com/article/uk-tunisia-security-attacks/apparent-suicide-attack-on-tunisian-presidential-guard-bus-kills-12-idUKKBN0TD25P20151124 [30.05.2018]

https://waszaturystyka.pl/swiat/item/6406-tunezja-planowany-czterokrotny-wzrost.html [29.05.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.983

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Katarzyna Michalczuk-Ouerghi, Anna Dłużewska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642