Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek?

Marcin Gorączko

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów. 

Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Raszka B., 2003, Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Słowiński M., Nadolny G., 2007, Wielka Pętla Wielkopolski. Warta – Noteć – Gopło – Warta. Przewodnik nie tylko dla wodniaków, Satchwell, Warszawa

Strategia 2016 – Strategia Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2016; Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” (M.P. poz. 711)

Uchwała Sejmu 2016 - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły (M.P. poz. 627)

Uchwała Wlkp. 2016 - Uchwała nr XVIII/481/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uruchomienia „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”

Warkoczewska M., 2983, Dawny Poznań. Widoki i fotografie miasta z lat 1618-1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego przez Edwarda Hr. Raczyńskiego, 1982, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 (reprint wydań z lat 1842-1843)

Wstępna Ocena 2016 - Wstępna ocena ryzyka oddziaływania Rządowej „Strategii Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r.) na przyrodnicze obszary chronione, Klub Przyrodników, Świebodzin, 2016 (redakcja: P. Pawlaczyk, współpraca: Ł. Ławicki, K. Świerkosz, R. Żurek)

American CL 2019 www – aktualna oferta rejsów tematycznych po Missisipi na witrynie operatora linii rzecznych American Cruise Lines - www.americancruiselines.com/cruises/mississippi-river-cruises

CroisiEurope 2019 www - witryna operatora rejsów turystycznych po rzekach Europy z ofertą dla Loary - www.croisieuroperivercruises.com/destination/loire-cruises-france

Mikos v. Rohrscheidt 2010a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego, „Turystyka Kulturowa” nr 4, s. 146-209

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Raport dotyczący Szlaku Fortyfikacji Mazurskich, "Turystyka Kulturowa" nr 1, s. 148-273

Uchwała RM Założenia 2016 - Uchwała RM z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”, „Monitor Polski” z 22 lipca 2016 r, poz 711

ŻOE 2019 www – witryna Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, głównego operatora rejsów po Kanale Elbląskim ze szczegółową ofertą na obecny sezon - www.zegluga.com.pl/pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Marcin Gorączko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642