Vol 2 (2019)

Numer 2 / 2019

redaktor odpowiedzialny: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Dariusz Karczewski, Joanna Karczewska 7-20
Szlak Kopernikowski – zapomniany turystyczny klasyk PDF

Aleksandra Emilia Niemczyńska 21-33
Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży PDF

Aleksandra Korpysz 34-46
Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów PDF

Przemysław Trykowski, Katarzyna Anna Podhorodecka 47-68
Postawy Polaków wobec norm społecznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ich wpływ na turystykę PDF

Ada Górna, Krzysztof Górny 69-83
Perspektywy wykorzystania rolnictwa miejskiego jako nowej formy turystyki miejskiej – przykład Singapuru PDF

Michał Ryszard Koskowski 84-99
Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0 PDF

Natalia Łukasiewicz 100-116
Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko 117-140
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu tucholskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Piotr Kociszewski 141-144
Kształtowanie lojalności klientów biur podróży PDF

Dyskusja naukowa


Marcin Gorączko 145-163
Eksploatacja dróg wodnych w Polsce – szansa czy zagrożenie dla turystycznego zagospodarowania zasobów kulturowych w dolinach rzek? PDF