Fanoturyści podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej Mężczyzn FIFA 2019 w Łodzi

Bartłomiej Tadeusz Łuć

Abstrakt


W okresie od 23 maja do 15 czerwca 2019 r. w Polsce odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U20 w Piłce Nożnej Mężczyzn. Główną areną zmagań był Stadion Widzewa w Łodzi. To właśnie tu odbyły się mecze reprezentacji Polski oraz mecz otwarcia i mecz finałowy. W trakcie imprezy Łódź odwiedziło wielu turystów oraz tzw. odwiedzających jednodniowych z Polski i z zagranicy. Podczas rozgrywek przeprowadzono badanie ankietowe z przypadkowo napotkanymi osobami, które przyjechały do Łodzi w roli kibiców. Badanie to wykonano w sąsiedztwie stadionu tuż przed meczami. Respondentów zapytano o ich pobyt i ogólne odczucia związane z organizacją imprezy. Na podstawie udzielonych odpowiedzi podjęto próbę wykreowania sylwetki odwiedzającego w trakcie wspomnianych mistrzostw.


Słowa kluczowe


wydarzenia sportowe; Łódź; Mistrzostwa Świata U-20; odwiedzający; turystyka sportowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (red.), Gremium Ekspertów Turystyki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 52–66

Bończak B., 2013, Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne, [w:] Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, 4, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 49–62

Bosiacki S., Śniadek J., 2012, Sport jako element strategii promocji miasta, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XIII, Zeszyt 10, s. 13-23

Borzyszkowski J., 2012, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena, Turystyka Kulturowa Nr 9/2012 (wrzesień 2012), s. 55-68

Bowdin G.A.J., Allen J., Harris R., McDonnell I.,O’Toole W. (2010) Events Management, Elsevier, New York

Brumm K., 2012, Fanoturystyka – kibice sportowi w pozytywnym świetle, Wyd. K&A K.M.A. Karasik, Poznań, s. 84

Coleman R., Gratton C., Shibli S., 2005, The economics of sport tourism at major sport events [w:] J. Higham (red.) Sport tourism destinations Issues, opportunities and analysis, s. 233-247

Custodio M. J., Perna F., 2008, Importance of Events in Tourism: Impacts of the UEFA-EURO 2004™ on the Accommodation Industry in Algarve, Portugal, Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research Volume 19, 2008 - Issue , s. 5-22

Duran, P. 2005, The impact of the Games on tourism: Barcelona: the legacy of the Games, 1992-2002 article Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB, s. 3-14

Faulkner B., 1993, Evaluating the Tourism Impact of Hallmark Events, Occasional Paper, 16, Bureau of Tourism Researche, Canberra, s. 22

Gibson H.J., 1998, Sport tourism: a critical analysis of research, „Sport Management Review”, 1, s. 45–76

Hadzik A, 2010, Infrastruktura wielkich wydarzeń sportowych jako element współczesnego potencjału turystycznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52 s. 465-474

Hadzik A., Szromek A., Tomik R., 2012, Kibice międzynarodowych widowisk sportowych jako nowa kategoria konsumentów turystyki w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Research Papers of Wrocław University of Economy nr 258, Wrocław, s. 74-76

Hall C.M. (1992) Adventure, Sport and Health Tourism, [w:] Weiler B., Hall M. (red.) Special Interest Tourism, New York

Higham J., Hinch T., 2011, Sport Tourism Development, Channel View Publ. – XVIII, Bristol, Buffalo, Toronto, ss. 258

Ilnicki D., Pstrocka-Rak M., Gruszka I., 2016, Turystyka sportowa – głos w dyskusji, „Turyzm” 26/1, s. 97-99

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kaganek K., 2015, Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki, [w:] A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.) Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 33-34

Kurek W. ,2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 220-222

Malchrowicz-Mośko E., 2015, Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej, Turystyka Kulturowa Nr 8/2015 (sierpień 2015) s. 57-68

Mikos von Rohrscheid A., 2008, Turystyka kulturowa . Fenomen, potencjał, GWSHM Milenium, Gniezno, s. 31

Morse J., 2001, The Sydney 2000 Olympic Games: How the Australian Tourist Commission leveraged The Games for tourism, Journal of Vacation Marketing, Volume: 7 issue: 2, s. 101-107

Nowacki M., 2018, Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018, Turystyka Kulturowa, Nr 5/2018

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 503

Standeven J., De Knop P., 1999, Sport toutism, Leeds: Human kinetics, s. 58

Szwichtenberg A., 2011, Wielka impreza sportowa katalizatorem transformacji gospodarczej dużego miasta – przykład Gdańska, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 269-287

Włodarczyk B., 2016, Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady, Turyzm 26/1, s. 51-62

https://pl.fifa.com; [15.09.2019]

https://lodz.travel; [06.12.2019]

http://stadiony.net; [16.09.2019]

www.viamichelin.pl; [05.12.2019]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Bartłomiej Tadeusz Łuć


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642