Instytucjonalna ochrona dziedzictwa informatycznego oraz jego udostępnianie w polskich muzeach

Grzegorz Rak, Małgorzata Pstrocka-Rak

Abstrakt


Turystyka kulturowa to rodzaj aktywności, której istotą jest odkrywanie, doświadczanie i poznawanie materialnych oraz niematerialnych wytworów kultury. Jednym z kluczowym zasobów, na których opiera się jej rozwój jest dziedzictwo kulturowe, w skład którego wchodzi również dziedzictwo techniki, kreując w ten sposób turystykę dziedzictwa techniki. W artykule podjęty został problem ochrony i udostępniania jednego z jego rodzajów, a mianowicie dziedzictwa informatycznego. Najwłaściwszym miejscem, w którym zagwarantowane będzie jego przetrwanie i przekazanie następnym pokoleniom jest muzeum. Artykuł poświęcony jest zatem organizacyjnemu, finansowemu i prawnemu aspektowi zakładania oraz prowadzenia działalności muzealniczej w zakresie informatyki. Powstał on w oparciu o praktyczne doświadczenia założycieli wszystkich trzech polskich muzeów informatyki oraz ustalenia uznanych w tej dziedzinie badaczy. W oparciu o analizy muzeów obecne w literaturze wyłoniono zalecane rozwiązania, które powinien spełniać obiekt tego typu. W toku badań stwierdzono występowanie różnych wizji rozwoju reprezentowanych przez założycieli muzeów. Wspólnym mianownikiem jest ideowość ich podejścia w zakresie ochrony dziedzictwa informatycznego, ale różnią się sposobem rynkowego wykorzystania posiadanych zbiorów.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; dziedzictwo informatyczne; komputer; muzeum komputerów; muzeum informatyki; muzeum prywatne; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barwick J., Dearnley J., Muir A., 2011, Playing Games with Cultural Heritage: a Comparative Case Study Analysis of the Current Status of Digital Game Preservation, “Games and Culture”, nr 6 (4), s. 1-27; https://dspace.lboro.ac.uk/2134/8795 [10.06.2023]

Bell G., 2011, Out of a Closet: the Early Years of The Computer History Museum, [in:] C. B. Jones, J. L. Lloyd (eds.), Dependable and Historic Computing. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 130-146; doi:10.1007/978-3-642-24541-1

Burnet M., Supnik R., 1996, Preserving Computing’s Past: Restoration and

Simulation, “Digital Technical Journal”, nr 8 (3), s. 23-38

Damer B., 2011, The DigiBarn Computer Museum: a Personal Passion for Personal Computing, “Interactions”, nr 18 (3), s. 72-74; doi:10.1145/1962438.1962455

Galloway P., 2011, Retrocomputing, Archival Research and Digital Heritage Preservation: a Computer Museum and iSchool Collaboration, “Library Trends”, nr 59 (4), s.623-636; doi:10.1353/lib.2011.0014

Jokilehto J., 2008, “The World Heritage List – What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties”, Monuments and Sites XVI, ICOMOS, Berlin

Kaczmarek S., 2021, Kulturowe dziedzictwo techniki w turystyce: od eksponatu do miejsca spotkań, „Turystyka Kulturowa”, nr 3 (120), s. 7-46

Marsh A., 2013, Revolution: The First 2000 Years of Computing: the Computer History Museum, Mountain View, California, “Technology and Culture”, nr 54 (3), s. 640-649; doi:10.1353/tech.2013.0094

Maier H., 2015, Games as Cultural Heritage – Copyright Challenges for Preserving (Orphan) Video Games in the EU, “Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law”, nr 6 (2), s. 120-131

Naskali T., Suominen J., Saarikoski P., 2013, The Introduction of Computer and Video Games in Museums – Experiences and Possibilities, [in:] A. Tatnall, T. Blyth, R. Johnson (eds.), Making the History of Computing Relevant, London, s. 226-240; doi:10.1007/978-3-642-41650-7_21

Nylund N., Prax P., Sotamaa O., 2021, Rethinking Game Heritage – Towards Reflexivity in Game Preservation, “International Journal of Heritage Studies”, nr 27 (3), s. 268-280; doi:10.1080/13527258.2020.1752772

Stuckey H., Richardson N., Swalwell M., de Vries D., 2015, What Retrogamers Can Teach the Museum, MWA2015: Museums and the Web Asia 2015, Melbourne

Suchodoletz von D., Rechert K., Hoeven van der J., Schröder J., 2010, Seven Steps for Reliable Emulation Strategies – Solved Problems and Open Issues, [in:] A. Rauber, M. Kaiser, R. Guenther, P. Constantopoulos (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Preservation of Digital Objects iPRES 2010, Austrian Computer Society, Vienna, s. 373-381

Suominen J., 2007, The Past as the Future. Nostalgia and Retrogaming in Digital Culture, [in:] A. Hutchison (ed.), Proceedings of PerthDAC 2007. The 7th International Digital Arts and Cultures Conference. The Future of Digital Media Culture, Perth, s. 15-25

Suominen J., Antila K., Blom P., Nordal O., Penninkangas O., 2009, IT Museums and Related Projects in the Nordic Countries. Summary of a Panel Discussion, [in:] J. Impagliazzo, T. Järvi, P. Paju (eds.), History of Nordic Computing 2. HiNC 2007. IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 302-309

Suominen J., Sivula A., 2013, Gaming Legacy? Four Approaches to the Relation Between Cultural Heritage and Digital Technology, “Journal on Computing and Cultural Heritage”, nr 6 (3), Special issue: Serious Games for Cultural Heritage, s. 1-18; doi:10.1145/2499931.2499933

Suominen J., Sivula A., Garda M., 2018, Incorporating Curator, Collector and Player Credibilities. Crowdfunding Campaign for the Finnish Museum of Games and the Creation of Game Heritage Community, “Kinephanos”, nr 9, Special Issue: Preserving play, s. 174-196

Swalwell M., 2013, Moving on from the Original Experience: Games History, Preservation and Presentation, [in:] DeFragging Game Studies: Proceedings of DiGRA 2013, Georgia Institute of Technology, Atlanta

Takhteyev Y., DuPont Q., 2013, Retrocomputing as Preservation and Remix, “Library Hi Tech”, nr 31 (2), s. 355-370; doi:10.9776/13230

Tomari H., Hiraki K., 2015, Keeping Old Computers Alive for Deeper Understanding of Computer Architecture, WCAE ‘15: Proceedings of the Workshop on Computer Architecture Education, nr 5, s. 1-7; doi:10.1145/2795122.2795127

Toomey W., 2009, The Restoration of Early UNIX Artifacts, USENIX'09: Proceedings of the 2009 USENIX Annual Technical Conference, San Diego

Wigan M., 2000, The Australian Computer Museum Society: the Role of Multidisciplinary Voluntary Organisations in Modern Industrial and Socio-Technical History, [in:] D. McCann, P. Thorne (eds.), The Last of the First – CSIRAC: Australia’s First Computer, The University of Melbourne, Melbourne, s. 151-158
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i129.1417

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Grzegorz Rak, Małgorzata Pstrocka-Rak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642