Dziedzictwo kulinarne Wietnamu Północnego jako atrakcja turystyczna

Iryna Manczak, Katarzyna Ciepiela

Abstrakt


Dziedzictwo kulinarne jest czynnikiem zachęcającym do podejmowania podróży. W trakcie tego rodzaju wypraw ich uczestnicy degustują potrawy oraz dania regionalne, jak również biorą udział w festiwalach kulinarnych lub innych przedsięwzięciach (m.in. pokazy, warsztaty kulinarne). Atrakcyjnym miejscem recepcji turystycznej podróży kulinarnych jest Azja Południowo-Wschodnia. Głównie jest to podyktowane atrakcyjnością turystyczną regionu. Co więcej, region ten funkcjonuje jako unikatowy tygiel kulturowy. Na przestrzeni dziejów o jego wyjątkowości zadecydowały m.in. takie uwarunkowania jak ukształtowanie terenu, szlaki handlowe, bogata historia oraz spuścizna kolonialna. Uwarunkowania te wpłynęły na ukształtowanie się charakterystycznych tradycji kulinarnych Azji Południowo-Wschodniej. Warto podkreślić, że eksplorowanie dziedzictwa kulinarnego analizowanego regionu traktowane jest jako cel wyprawy turystycznych. Celem artykułu jest zarysowanie dziedzictwa kulinarnego Wietnamu Północnego. Artykuł zakłada zidentyfikowanie wybranych miejsc recepcji turystycznej w tym kraju, które stanowią cel podróży. W tym celu przeanalizowano wybrane tradycje szlaki oraz wydarzenia kulinarne Wietnamu Północnego. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na street food jako atrakcję turystyki kulinarnej badanego regionu geograficznego.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulinarne; Azja Południowo-Wschodnia; Wietnam Północny; turystyka kulinarna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardolet-Puigdollers M., Fusté-Forné F. A., 2023, Sustainable Future for Food Tourism: Promoting the Territory through Cooking Classes, „Gastronomy”, no. 1, s. 32-43. DOI: 10.3390/gastronomy1010004

Big wave of visitors flock to travel across Vietnam during Tet holiday, https://vietnamtourism.gov.vn/en/post/18210, data pobrania: 25.01.2024

Buczkowska-Gołąbek K., 2020, Kulinaria w turystyce oraz turystyka kulinarna – wprowadzenie do kolekcji tematycznej, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1227/1034, data pobrania: 29.01.2025

Chesneaux J., 1957, Wietnam, PWN, Warszawa

Culinary delights add to allure of Vietnamese tourism, https://en.vietnamplus.vn/culinary-delights-add-to-allure-of-vietnamese-tourism/269422.vnp, data pobrania: 25.01.2024

Czerwińska K., 2018, Przepakować dziedzictwo: przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Egg coffee in Vietnam: Enchant foreign travelers with the special taste, https://vinpearl.com/en/egg-coffee-vietnam-enchant-foreign-travelers-with-the-special-taste , data pobrania: 30.01.2024

Encyklopedia Brittanica s.v. Southeast Asia, https://www.britannica.com/place/Southeast-Asia, data pobrania: 30.01.2024

Exciting culinary experience in Sapa, https://www.travelauthenticasia.com/guides/vietnam/exciting-culinary-experience-in-sapa.aspx, data pobrania: 30.01.2024

Gawlikowski K., 2002, Azja Południowo-Wschodnia jako region historyczno-kulturowy, „Azja-Pacyfik”, nr 2, s. 9-32

Geografia Wietnamu, https://www.travelplanet.pl/przewodnik/wietnam/geografia.html, data pobrana: 3.02.2024

Hebda A., 2012, Warszawskie podróże kulinarne. Komunikacja podróży kulinarnych w materiałach reklamowych i recenzjach kulinarnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/51, data pobrania: 29.01.2025

Inside 4 Michelin-starred restaurants in Vietnam, https://e.vnexpress.net/news/food-recipes/inside-4-michelin-starred-restaurants-in-vietnam-4614878.html, data pobrania: 25.01.2024

Kruczek Z., 2011, Egzotyczna turystyka kulturowa, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2011_02_01.pdf, data pobrania: 29.01.2025

Krzyżanowska K., Wawrzyniak S., 2021, Motywy wyboru szlaków kulinarnych zrzeszonych w konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne” i ich rozpoznawalność wśród turystów, „Turystyka i Rozwój Regionalny”, nr 15, s. 81–91. DOI: 10.22630/TIRR.2021.15.8

Maciąg J., 2015, Jakość sieciowego produktu turystycznego - definiowanie, wymiary i cechy jakości, „Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 215, s. 40-56

Makała H., 2015, Tradycje w kuchni polskiej jako atrakcja dla turystów, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, nr 1(15), s. 17-27

Making Sense of Vietnamese Cuisine, https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/making-sense-of-vietnamese-cuisine/, data pobrania: 25.01.2024

Maneejuk P., Yamaka W., Srichaikul W., 2022, Tourism Development and Economic Growth in Southeast Asian Countries under the Presence of Structural Break: Panel Kink with GME Estimator, „Mathematics”, vol. 10(5), 723. DOI: 10.3390/math10050723

Matras A., 2016, Performowanie polskiego smaku: kuchnia narodowa jako niematerialne dziedzictwo kulturowe, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, nr 3 (22), s. 105–114

Nguyen Q.H., 2021, Impact of Investment in Tourism Infrastructure Development on Attracting International Visitors: A Nonlinear Panel ARDL Approach Using Vietnam’s Data, „Economies”, vol.9(3),131. DOI:10.3390/economies9030131

Ochmański A., 2016, Model wykorzystania dziedzictwa kulinarnego w turystyce. Przykład Górnego Śląska, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, nr 3 (22), s. 81–104

Okumus B. 2021, Food tourism research: A perspective article, „Tourism Review”, vol. 76, s. 38–42. DOI: 10.1108/TR-11-2019-0450

Orłowski D., Woźniczko M., 2016, Turystyka kulinarna w Polsce – wstępne badania nad fenomenem zjawiska, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/764/691, data pobrania: 26.01.2025

Opening of the Vietnam Culture – Culinary Festival 2023 in Quang Tri, https://vietnamtourism.gov.vn/en/post/18548, data pobrania: 25.01.2024

Park E., Widyanta A., 2022, Food tourism experience and changing destination foodscape: An exploratory study of an emerging food destination, „Tourism Management Perspectives”, vol. 100964. 42, DOI: 10.1016/j.tmp.2022.100964

The story behind Obama’s bun cha. https://vietcetera.com/en/the-story-behind-obamas-bun-cha, data pobrania:30.01.2024

Sapa salmon’s brand affirmed. https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/sapa-salmon-affirms-the-brand-d324553.html, data pobrania: 30.01.2024

Sgroi F. 2023, Sustainability and culinary traditions? Understand the role of historical markets in the development of agri-food and local gastronomy from the perspective of behavioral economics, „International Journal of Gastronomy and Food Science”, vol. 34, 100809. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2023.100809

Seo S., Yun N., Kim O.Y., 2017, Destination food image and intention to eat destination foods: A view from Korea, „Current Issues in Tourism”, vol.20(2), s.135–156. DOI:10.1080/13683500.2014.934210

Shih W., Do N. 2016, Impact of Tourism on Long-Run Economic Growth of Vietnam. „Modern Economy”, vol. 7(6), s. 371-376. DOI: 10.4236/me.2016.73040

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/kulinaria;2476391.html, data pobrania: 29.01.2024

Somaz U., Akmese H., Gunes E., Aras S., 2016, Gastronomy in Tourism, Procedia Economics and Finance, no. 39, s. 725 – 730. DOI: 10.1016/S2212-5671(16)30286-6

Świtała-Trybek D., 2014, Dziedzictwo kulinarne w kontekście europejskiego ruchu turystycznego, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, nr 14, s. 28-48

Taking Stock. Recent Economic Developments of Vietnam 2019, https://documents1.worldbank.org/curated/pt/821801561652657954/pdf/Taking-Stock-Recent-Economic-Developments-of-Vietnam-Special-Focus-Vietnams-Tourism-Developments-Stepping-Back-from-the-Tipping-Point-Vietnams-Tourism-Trends-Challenges-and-Policy-Priorities.pdf, data pobrania: 25.01.2024

Thao H. T. P., 2023, Tourism policy in Vietnam: an evaluation using the difference-in-differences model, „Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events”, DOI:10.1080/19407963.2023.2273558

Travel&Tourism Development Index 2021. Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future 2022, https://www3.weforum.org/docs

WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf, data pobrania: 25.01.2024

Tymochowicz M., 2018, Potrwa tradycyjna – czyli jaka? Próba zdefiniowania zakresu znaczeniowego pojęcia, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, J. Adamowski, M. Tymochowicz (red.), Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin, s. 18-29

Woźniak L., Wożniak M, 2016, Wiedza tradycyjna i lokalna w kreowaniu ekoinnowacji w gospodarce żywnościowej, „Ekonomia XXI Wieku”, nr 4 (12), s. 57-67

Vietnam tourism 2023 – A year in review, https://vietnamtourism.gov.vn/en/post/19455, data pobrania: 30.01.2024

Vietnamese coffe: A national drink favored by international travelers, https://vinpearl.com/en/vietnamese-coffee-a-national-drink-favored-by-international-travelers, data pobrania: 31.01.2024

VNAT will escort the promotion of Vietnamese cuisine, https://vietnamtourism.gov.vn/en/post/19171, data pobrania: 25.01.2024

What to Eat in Halong Bay: Top 6 Local Foods Every Visitor Should Try, https://www.visithalongbay.com/travel-tips/halong-bay-food-guide.html, data pobrania: 25.01.2024

Zocchi D.M., Fontefrancesco M.F., Corvo P., Pieroni A., 2021, Recognising, Safeguarding, and Promoting Food Heritage: Challenges and Prospects for the Future of Sustainable Food Systems, „Sustainability”, vol. 13(17), 9510. DOI: 10.3390/su13179510

Quang T.D., Tran T.C., Tran V.H, Nguyen T.T., Nguyen T.T., 2022, Is Vietnam ready to welcome tourists back? Assessing COVID-19’s economic impact and the Vietnamese tourism industry’s response to the pandemic, „Current Issues in Tourism”, vol.25(4), s.1-19, DOI: 10.1080/13683500.2020.1860916
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i130.1459

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2024 Iryna Manczak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642