Wydarzenia kulturalne jako element atrakcyjności turystycznej Madery

Małgorzata Gałązka

Abstrakt


Celem opracowania było zbadanie atrakcyjności walorów kulturowych Madery, zwłaszcza tych związanych z obchodzonymi na wyspie festiwalami i wydarzeniami nawiązującymi do tradycji kulturowych maderyjczyków. W tym celu przeprowadzono badania sondażowe
z wykorzystaniem badań techniki ankietowania, w grupie polskich turystów, którzy brali udział w wydarzeniach kulturalnych w czasie swojego pobytu na Maderze.

Wyniki badań wykazały, że mimo iż głównym powodem wyboru przez respondentów Madery jako kierunku wyjazdu turystycznego było poznanie walorów przyrodniczych i możliwość uprawiania turystyki aktywnej, a poznanie walorów kulturowych schodziło na dalszy plan, to badani brali także udział w wydarzeniach, a zwłaszcza w festiwalach organizowanych na Maderze, takich jak Festiwal Kwiatów, Festiwal Wina czy imprezy bożonarodzeniowe. Jednocześnie wysoko oceniali ich atrakcyjność, podkreślając barwny charakter wydarzeń oraz zwracając szczególną uwagę na ogromną rolę społeczności lokalnej i jej zaangażowanie
w organizację imprez. Na dobrym poziomie oceniano także inne elementy kultury, wskazując, że są one barwnym i istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność wyspy, harmonijnie współgrającym z otoczeniem przyrodniczym.


Słowa kluczowe


Madera; wydarzenia kulturowe; festiwale kulturowe; walory kulturowe; turystyka wydarzeń; turystyka eventowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Almeida A., Machado L., Silva T., 2020, Heritage as a source of competitive advantage: Lessons from Madeira, w: Multilevel approach to competitiveness in the global tourism industry, s. 177-197; doi:10.4018/978-1-7998-0365-2.ch011

Black J., 2020, A Brief history of Portugal: Indispensable for Travellers, Robinson, London

Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej, t. I, AWF Poznań, Poznań

Chojnacka-Ożga L., Ożga W., 2023, Portugalskie wyspy Makaronezji nowym kierunkiem zagranicznej turystyki poznawczej Polaków, „Turystyka i rozwój regionalny, nr 19, s. 83-96; doi: 10.22630/TIRR.2023.19.8

Getz D., 1989, Special events: Defining the product, „Tourism Management”, Vol. 10, No. 2, s. 125-137; doi.org/10.1016/0261-5177(89)90053-8

Jafari J. (red.), 2000, Encyclopedia of tourism, Routledge, London

Jankowska A., 2014, Madera, Pascal 360stopni, Bielsko Biała

Kaczmarek S., Kapusta A., 2022, Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 3, s. 7-48

Malchrowicz E., 2009, Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 9, s. 4-26

Marujo N., 2014, Turismo e eventos especiais: a Festa da Flor na Ilha da Madeira, “Tourism & Management Studies”, 10(2), s. 26-31

Mikos von Rohrscheidt A, 2008b, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka kulturowa”, nr. 1, s. 4-21

Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KMB Druk, Gniezno, s. 40-41

Municipal strategic plan for culture 2021 – 2031, Founchal City Council, 2021

Muszyńska A., Korczak P., 2023, Turystyka eventowa na przykładzie północnych Włoch, „Turystyka kulturowa”, nr 129, s. 145-166

Richards G., 2007, Cultural tourism in Europe, The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork, s. 25

Soares J., Nunes N., 2020, Levada walks and canyoning as mountain sport products in nature tourism, “European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation”, nr 10, s. 41-55; doi.org/10.2478/ejthr-2020-0004

Valls J.F., Mota L., Freitas Vieira S.C., Santos R., 2019, Opportunities for Slow Tourism in Madeira, “Sustainability”, nr 11 (17), s. 1-23; doi.org/10.3390/su11174534

Źródła internetowe

Estatísticas do Turismo da Região Autónoma da Madeira, Resultados Provisórios 2023; https://estatistica.madeira.gov.pt/download-now/economica/turismo-pt/turismo-publicacoes-pt/category/40-turismo-publicacoes.html%20 [17.01.2024]

http://folclore.pt/bailinho-da-madeira [18.12.2023]

http://trajesdeportugal.blogspot.com/2006/09/trajes-da-ilha-da-madeira.html [18.12.2023]

http://www.madeira-live.com/pt/embroidery.html [19.12.2023]

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/resultados-de-pesquisa/resultados-pesquisa-detalhe/flower-festival [20.12.2023]

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/resultados-de-pesquisa/resultados-pesquisa-detalhe/madeira-wine-festival [20.12.2023]

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/what-to-do/events/search/chestnut-festival [20.12.2023]

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/what-to-do/events/search/christmas-and-new-year [20.12.2023]

http://www.visitmadeira.pt/en-gb/what-to-do/events/search/night-at-the-market [20.12.2023]

https://nelsoncarvalheiro.com/poncha-da-madeira-recipe [19.12.2023]

https://notatnikturysty.wordpress.com/2018/07/17/madera-zielona-wyspa/ [18.12.2023]

https://portugalka.pl/o-firmie---about-us,10,5.htm [18.12.2023]

https://www.amorim.com/a-cortica/o-que-e/ [18.12.2023]

https://www.clubevinhosportugueses.pt/vinhos/a-bela-historia-do-vinho-da-madeira/ [20.12.2023]

https://www.madeira-a-z.com/what-to-see/best-of-madeira/christmas.html [20.12.2023]

https://www.telegraph.co.uk/travel/explore-madeira/best-festivals/ [20.12.2023]

https://www.werent.pt/docs/Events_EN.pdf [20.12.2023]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i130.1463

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2024 Małgorzata Gałązka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642