Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu dąbrowskiego

Agnieszka Kowalik

Abstrakt


Powiat dąbrowski to położony w północno-wschodniej części województwa małopolskiego mikroregion, dla którego przeprowadzono analizę potencjału turystyczno-kulturowego z wykorzystaniem opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt metody bonitacji punktowej. W oparciu o formularz wyznaczono potencjalne cele turystyki kulturowej, a następnie je skategoryzowano i poddano ocenie punktowej, uwzględniając zarówno ich rangę, jak i dostępność. Waloryzacją objęto także inne czynniki mające wpływ na rozwój turystyki kulturowej (w tym m.in. działania informacyjne, promocyjne, dostępność komunikacyjną mikroregionu i jego ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną). Raport powstał w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez czasopismo „Turystyka Kulturowa”.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań

Szlak Architektury Drewnianej Małopolska, Cisowski i inni, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Promocji i Turystyki. Zespół ds. Turystyki, 2010

Koncepcja programowa udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Oficjalna strona województwa małopolskiego, 2024, https://www.malopolska.pl

Oficjalny portal turystyczny województwa małopolskiego, 2024, https://visitmalopolska.pl

Oficjalna strona powiatu dąbrowskiego, 2024, www.powiatdabrowski.pl

Oficjalna strona miasta Dąbrowa Tarnowska, 2024, www.dabrowatar.pl

Oficjalna strona miasta i gminy Szczucin, 2024, www.szczucin.pl

Oficjalna strona gminy Bolesław, 2024, www.boleslaw.com.pl

Oficjalna strona gminy Gręboszów, 2024, www.greboszow.pl

Oficjalna strona gminy Mędrzechów, 2024, www.medrzechow.net

Oficjalna strona gminy Olesno, 2024, www.gminaolesno.pl

Oficjalna strona gminy Radgoszcz, 2024, www.radgoszcz.pl

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, 2024, http://www.drewniana.malopolska.pl

Wirtualny Sztetl, 2024, https://sztetl.org.pl

Dom Malarek w Zalipiu, 2024, www.dommalarek.pl

Muzeum Ziemi Tarnowskiej, 2024, www.muzeum.tarnow.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i130.1470

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2024 Agnieszka Kowalik

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642