Pytanie 106: Jak odpowiadać na potrzeby egzotyki w ramach turystyki kulturowej?

Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Andrzej Kowalczyk, Dariusz Brzostek, Elżbieta Binczycka-Gacek, Dariusz Zdziech, Ewa Kamińska, Iryna Manczak, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak

Abstrakt


W związku z numerem tematycznym „Egzotyczna turystyka kulturowa” i definicją tejże [por. Mikos von Rohrscheidt 2016, s. 182] proponujemy namysł i dyskusję nad rozumieniem kategorii egzotyki w turystyce kulturowej. Biorąc pod uwagę definicję słownikową egzotyki jako „czegoś, co jest dla kogoś obce, odmienne, rzadko spotykane, ale zarazem interesujące” [WSJP, 2023], wydaje się sprawą oczywistą, że to właśnie turystyka kulturowa ma wiele do zaoferowania. Redefinicja dotychczasowego ujęcia egzotyki kojarzonej z krajami „o odmiennym klimacie, kulturze, oryginalnych dla naszej cywilizacji” [Kruczek 2011a; 2014], otwiera pole dla innowacji, interpretacji i promocji [por. Rąkowski 2020] np. oryginalnych elementów dziedzictwa – obcego, odmiennego, unikatowego. A może to zbyt daleko posunięte postmodernistyczne założenie?

Wobec zasygnalizowanych problemów, jakie mogą być w Państwa opinii formy egzotycznej turystyki kulturowej? Jakie oczekiwania egzotycznych doświadczeń turystów można realizować bez wypraw do „egzotycznych krajów”? Jak odpowiadać na potrzeby egzotyki w ramach turystyki kulturowej?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Awedyk A., 2011, Turystyka egzotyczna Polaków jako jedna z form turystyki poznawczej, „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, t. 1, s. 177-192

Bartoszuk A., 1939, Łemkowie – zapomniani Polacy, Towarzystwo Przyjaciół Ziem Wschodnich, Warszawa

Hendrykowski M., 2023, Wiwat! Saga wielkopolska 1870-1920, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Jabłońska T., 2015, Sztuki piękne pod Tatrami, Tatrzański Park Narodowy & Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Jeuring J., Diaz-Soria I., 2017, Introduction: proximity and intraregional aspects of tourism, „Tourism Geographies”, vol. 19, no. 1, s. 4-8

Kacprzak M., 2005, Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 1933-1936, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Kurowice koło Łodzi

Kasprzak K., Kucharski B., 2010, Przemęcki Park Krajobrazowy, Wielkopolska Biblioteko Publiczna i Centrum Animacja Kultury, Poznań, Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza, nr 39

Kravanja B., 2012, On conceptions of paradise and the tourist spaces of southern Sri Lanka, „Asian Ethnology”, Vol. 71, No. 2, s. 179-205

Kruczek Z., 2011a, Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy), „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 4-21

Kruczek Z., 2011b, Oczekiwania turystów a kwalifikacje pilotów wypraw egzotycznych, [w:] Piloci i przewodnicy na styku kultur, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków, s. 51-60

Kruczek Z., 2014, W pogoni za egzotyką – między szokiem kulturowym a globalnym kiczem (dylematy współczesnej turystyki egzotycznej), [w:] Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, t. 2, red. J. Wyleżałek, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, s. 97-113

Kuszyk K., 2019, Poniemieckie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, Seria: Sulina

Łotysz S., 2022, Bajecznie egzotyczne Polesie? Reportaż z krainy tęsknych pieśni Maksymiliana Emmera w perspektywie ekokrytycznej, „Kwartalnik Filmowy”, nr 118, s. 113-125

Łukasiewicz A., 1987, Rozwój ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce na tle światowego rozwoju tych instytucji, [w:] A. Łukasiewicz (red.), Ogrody botaniczne i arboreta w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, s. 8-11

Manczak I., Bajak M., 2022, Kreowanie doświadczeń turystycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (na przykładzie funkcjonalności aplikacji regionu – „VisitMalopolska”), „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 85-108

Mączak A., 1978, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. 3, Kultour.pl, Poznań

Muszkowska M., 2021, Ludowość utracona? Strategie instytucjonalizacji sztuki ludowej w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, „Artifex Novus”, nr 5, s. 88-103

Ossendowski F. A., 1931, Gorące ognie. Podróż po Palestynie, Syrji, Mezopotamji, Wydawnictwo Polskie R. Wegenera, Poznań

Podemski K., 1981, Turystyka zagraniczna jako przedmiot badań socjologii. Przegląd koncepcji. Propozycje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. XLIII, nr 3, s. 249-274

Przecławski K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa

Rąkowski G., 2020, Polska egzotyczna. Przewodnik, t. 1-2 wyd. 5, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Białystok

Salazar N. B., 2009, Imaged or imagined? Cultural representations and the “tourismification” of peoples and places (Imagé ou imaginé? Les représentations culturelles et la ‘tourismification’ des peuples et des lieux), „Cahiers d’Études Africaines”, Vol. 49, No. 193-194, s. 49-71

Scraton P., 2024, Duchy Bałtyku. Podróż wzdłuż niemieckiego wybrzeża, Wydawnictwo Czarne, seria Sulina, Wołowiec

Setiawan I., Subaharianto A., 2019, Never-ending local beauty: neo-exoticism in tourism activities and online media narratives, Third International Conference of Arts, Language and Culture (ICALC 2018), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 279, s. 197-203

Shaw G., Williams A. M., 1996, Critical issues in tourism. A geographical perspective, Blackwell Publishers Inc., Oxford–Cambridge, MA

Smoleński J., 1935, Łemkowie i Łemkowszczyzna, [w:] W. Goetel (red.), O Łemkowszczyźnie, Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków, s. 6-13

Stasch R., 2014, Primitivist tourism and romantic individualism: on the values in exotic stereotypy about cultural others, „Anthropological Theory”, Vol. 14, No. 2, s. 191-214

Staszak J.-F., 2008, Qu’est-ce que l’exotisme?, „Le Globe”, t. 148, s. 7-30

Szejnert M., 2007, Czarny Ogród, Wydawnictwo Znak, Kraków

Ustawa 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.: art. 54 pkt 10, 65-69 i 74

Waade A. M., 2010, Imagine paradise in ads. Imagination and visual matrices in tourism and consumer culture, „Nordicom Review”, Vol. 31, No. 1, s. 15-33

Waligóra M., 2013, Wstęp do fenomenologii, Universitas, Kraków

Włodek L., 2017, Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Wulf A., 2017, Człowiek, który zrozumiał naturę. Nowy Świat Alexandra von Humboldta, przeł. P. Chojnacki, K. Bażyńska-Chojnacka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Źródła internetowe:

Britannica, 1910, Exotic, [w:] The Encylopaedia Britannica. A dictionary of arts, sciences, literature and general information, 11th edition, Vol. X: Evangelical church to Francis Joseph, The Encylopaedia Britannica Company, New York, s. 80, [online:] https://archive.org/details/EncyclopaediaBritannicaDict.a.s.l.g.i.11thed.chisholm.1910-1911-1922.33vols/01.EncycBrit.11th.1910.v.1.A-AND, dostęp: 23.03.2024

Cywiński P., 2013, Wielka narracja turystyczna, [w:] Post-turysta, 23/52 [online:] https://post-turysta.pl/artykul/wielka-narracja-turystyczna, dostęp: 5.02.2024

Cywiński P., 2015, Co to jest egzotyka?, [w:] Post-turysta.pl, 35/52 [online:] https://post-turysta.pl/artykul/co-to-jest-egzotyka, dostęp: 15.02.2024

Hazlitt W., 1903, Notes on the Journey Through France and Italy (1826), [w:] tegoż, Collected Works, t. XI, wyd. A. R. Walter and A. Glover, London–New York, [online:] https:// archive.org/details/cu31924064976966/page/101/mode/1up; dostęp: 15.02.2024

Larousse, 2024, Exotisme, [w:] Larousse, [online:] https://www.larousse.fr/dictionnaires/ francais/exotisme/32205, dostęp: 23.03.2024

Richrads G., 2011, Tourism trends: The convergence of culture and tourism, [online:] https://www.academia.edu/9491857/Tourism_trends_The_convergence_of_culture_and_tourism, dostęp: 24.03.2024

Szczurko W., 2023, Egzotyczne wakacje, plaże, koktajle. Czyli właściwie jakie? cykl „Lekcja z Salam Lab”, 6.07, [online:] https://salamlab.pl/pl/egzotyczne-wakacje-plaze-koktajle-egzotyczne-czyli-wlasciwie-jakie/, dostęp: 15.02.2024

Uryniak A., 2019, Egzotyka wyrobu krajowego. Filmy o tematyce „kresowej” w kontekście polityki wobec mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”, nr 1, 13.06, [online:] https://pleograf.pl/index.php/egzotyka-wyrobu-krajowego-filmy-o-tematyce-kresowej-w-kontekscie-polityki-wobec-mniejszosci-narodowych-w-ii-rzeczypospolitej/, dostęp: 15.02.2024

Wiktionary, 2024, ἔξω, [online:] https://en.wiktionary.org/wiki/ἔξω, dostęp: 23.03.2024

WSJP, 2023, Egzotyka, [w:] Wielki słownik języka obcego, wersja elektroniczna, [online:] https://wsjp.pl/haslo/podglad/65518/egzotyka/5173523/przeszlosci, dostęp: 3.12.2023

Zieliński P., 2016, Bieszczadzki mit, „Nowy Marketing”, 8.09, [online:] https://nowy marketing.pl/bieszczadzki-mit/, dostęp: 15.02.2024
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i130.1472

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2024 Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Andrzej Kowalczyk, Dariusz Brzostek, Elżbieta Binczycka-Gacek, Dariusz Zdziech, Ewa Kamińska, Iryna Manczak, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642