Jak można poprawić kompetencje pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur?

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów

 

Często pilotów i przewodników określa się mianem "pośredników kulturowych" (bądź z

bardziej krytycznych pozycji mówi się o nich jako o "bramkarzach informacyjnych"). Czy w

obecnych programach kształcenia kadr turystycznych uwzględnia się kontekst wyzwań

wielokulturowości, przed którymi stają pracownicy branży? Jak można poprawić kompetencje

pilotów i przewodników do bycia interpretatorami kultur?


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.440

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642