Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Romantische Straße (Niemcy)

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Romantische Straße (Szlaku Romantycznego) w Niemczech została przeprowadzona zgodnie z metodą opublikowaną przez autora w roku 2010 w monografii „Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja (Proksenia, Kraków), wykorzystaną w ciągu ostatnich pięciu lat do badania kilkunastu polskich i zagranicznych linearnych systemów eksploatacji turystycznej. Bazuje ona na rozwiniętej bonitacji punktowej i jest oparta na odpowiednio wybranych kryteriach oceny. Analizie poddano obiekty i zespoły urbanistyczne formalnie zaliczone do szlaku wraz z ich znaczeniem dla rozmaitych form turystyki kulturowej, poziom organizacji badanego systemu, w tym oznaczenie tras i obiektów, pakiety turystyczne, komunikację w przestrzeni szlaku, obsługę turystyczną, działalność na rzecz promocji szlaku, miejscowości i obiektów, literaturę fachową, eventy tematyczne i inne wydarzenia kulturalne. Zbadano także ofertę noclegową i gastronomiczną w przestrzeni szlaku. Dzięki rozbudowanej analizie możliwe było określenie potencjału turystycznego szlaku i wskazanie możliwych działań na rzecz dalszego rozwoju oferty systemu oraz jego promocji poza granicami Niemiec.

Słowa kluczowe


szlaki kulturowe; Romantische Straße; turystyka kulturowa; Niemcy; potencjał turystyczno-kulturowy; waloryzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gaweł Ł, 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. UJ. Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010 (a), Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. II. KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010 (b), Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt, 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków

www.romantischestrasse.de (ostatni zweryfikowany dostęp 28 lipca 2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v8i0.649

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2015 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642